Nyheter

Færre felte dyr under elg- og hjortejakta

Jegerne felte i alt 27 500 elg og 49 300 hjort i jaktåret 2022/2023. Antall felte elg fortsetter å falle, og utbyttet har ikke vært lavere siden jaktåret 1989/1990. Utbyttet fra hjortejakta falt også, og for første gang på flere år.

Høstbare viltressurser

I 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for den delen av forvaltningen som gjelder høstbare viltressurser, det vil si arter man kan jakte på. Bakgrunnen for det var blant annet muligheten for å styrke næringsutviklingen basert på bærekraftig bruk av utmarksressursene.

Landbruks- og matministeren på elgjakt høsten 2022.
Landbruks- og matministeren på elgjakt høsten 2022. Foto: Landbruks- og matdepartementet