Felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Fredag 20. mars signerer Norge en rammeavtale med Europakommisjonen om norsk deltakelse i et EU-initiativ (JPA) for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr.

- Nå kan vi delta i felles innkjøp av for eksempel personlig verneutstyr for helsepersonell som nå jobber med pasienter med mistenkt eller bekreftet koronasmitte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - JPA vil gi oss muligheten til å sikre tilgjengelighet av nødvendig utstyr, ikke bare i håndteringen av koronautbruddet, men også ved utfordringer i fremtiden.

JPA gir en mulighet til felles innkjøp, men sperrer ikke samtidig for at Norge selv inngår kontakter slik det er gjort tidligere. Utbruddet av koronaviruset i Kina påvirker både tilgangen til og forbruket av legemidler, medisinsk utstyr og beskyttelsesutstyr. Markedet og forsyningskjedene for alle disse produktene er globale, og Norge er avhengig av import.

- Alle som jobber i helsetjenesten, skal vite at jeg jobber 24/7 for at de skal kunne gå trygt på jobb og ha det smittevernutstyret som de trenger, sier Høie.

 

Bakgrunnsinformasjon  

  • The Joint Procurement Agreement to procure medical countermeasures (JPA) er en rammeavtale om en valgfri samarbeidsmekanisme for medlemsstatene hjemlet i Europaparlaments- og rådsbeslutning 1082/2013/EU om helsetrusler over landegrensene.
  • Kommisjonen godkjente JPA i april 2014, og avtalen trådte i kraft i juli 2015. Etter at Sverige undertegnet i februar og Polen i mars 2020, er det 26 EU-stater i tillegg til Storbritannia som er medlemmer.
  • JPA gir medlemsstatene mulighet til å delta i felles innkjøp av for eksempel medisiner og vaksiner, beskyttelsesutstyr for helsepersonell, laboratorietester, diagnoseverktøy, og andre relevante varer og tjenester for å møte de utfordringer og behandlingsbehov alvorlige grensekryssende helsetrusler gir.