Finnes det matspesialiteter i ditt nærområde?

Stadig flere kjøkkensjefer vil ha svar på dette, og responsen var svært positiv i Trøndelag da invitasjonen til felles fagdag for kjøkkensjefer og matprodusenter i Trøndelag ble sendt ut. Formålet er å skape et nettverk mellom matprodusenter og kokker, der de kan utveksle kunnskap og erfaring om råvarenes kvaliteter, egenskaper, anvendelse og historie.

Innen 2025 skal Norge omsette lokalmat for 10 milliarder kroner. Det er regjeringens ambisjon. Både matprodusenter og forskjellige aktører har allerede gjort mye for å fremme norsk mat og reiseliv.

På fagdagen i Trøndelag ble det også lansert et initiativ for å få til en nettbasert matbørs for trønderske matspesialiteter. Trøndelag har etter hvert fått et stort mangfold av matspesialiteter fra hav, sjø, fjell og land, men produktene er ikke alltid like enkel å få tak i.
På fagdagen i Trøndelag ble det også lansert et initiativ for å få til en nettbasert matbørs for trønderske matspesialiteter. Trøndelag har etter hvert fått et stort mangfold av matspesialiteter fra hav, sjø, fjell og land, men produktene er ikke alltid like enkel å få tak i. Foto: Kompetansenettverket for lokalmat.

På fagdagen i Trøndelag var det smaksprøver, inspirasjon og faglig påfyll om hvordan vi kan skape unike og bærekraftige matopplevelser.Fagdagen for kjøkkensjefer og matprodusenter var et samarbeid mellom Oi! Trøndersk mat og drikke, HANEN Trøndelag, NHO Reiseliv og Fylkesmannen i Trøndelag.  

I 2016 lanserte Matmerk en ny lokalmatdatabase. Den gjør det enklere for innkjøpere å finne lokalmat som de kan ta inn i sin butikk. I databasen kan man nå finne over 1800 unike mat- og drikkeprodukter fra hele landet.

Lokalmat fra Norge.
En undersøkelse utført av Norstat i desember 2017, på oppdrag fra Matmerk, viser at 56 prosent av befolkningen mener at Norge har mulighet til å utvikle seg til en Matnasjon Foto: Matmerk

Fakta om lokalmat:

 • Lokalmat defineres som «Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie».
 • Lokalmat omsatte for ca. 4,95 milliarder de siste 52 uker (per uke 40 2017). 30 millioner kroner i økning.
 • Lokalmat økte omsetningen med 0,6 prosent mot tilsvarende periode i fjor.
 • Veksten i dagligvarehandelen totalt er på 1,6 prosent.
 • Kjøtt er største kategori.
 • Ren fisk øker mest.
 • Øl øker fremdeles som kategori.

En felles innsats for at Norge skal bli en matnasjon

– Vi har en rik matkultur her i Norge, og vi er i ferd med å bli en internasjonal attraktiv matnasjon, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

I 2017 begynte arbeidet med å bygge Norge som en anerkjent matnasjon, og Dale inviterte til et bredt samarbeid om dette. Interessen for norsk mat som del av et spennende norsk reiseliv er økende og kan bety mye for videre vekst og verdiskaping med utgangspunkt i landbrukets og reindriftens ressurser.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Næringslivsdelegasjonen
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Næringslivsdelegasjonen. Foto: Vidar Alfarnes

Om matnasjonen Norge:

Visjon for matnasjonen Norge 2030:

 • I 2030 er mat en kilde til måltidsglede og stolthet i befolkingen, og Norge internasjonalt kjent for sin spennende matkultur og sine mat- og drikkeopplevelser.

Dette innebærer at:

 • Norsk mat og drikke er identitetsskapende, og bidrar til et næringsrikt og mangfoldig kosthold.
 • Det samarbeides på tvers av sektorer, og mellom private og offentlige aktører, slik at verdiskapingen øker nasjonalt og lokalt.
 • Norsk mat og drikke er nasjonale konkurransefortrinn.
 • Vi har en levende mat- og drikkekultur som både er preget av norske tradisjoner og av fornyelse og modernitet 

Grunnlaget for matnasjonen Norge er:

 • Trygg mat
 • God plantehelse
 • God helse og velferd hos landdyr og fisk
 • Dokumenterbar kvalitet i hele matkjeden
 • Redelig omsetning og forbrukerhensyn
 • Bærekraftig produksjon og bruk av mat og opplevelser, hvor også matsvinn reduseres i tråd med internasjonale og nasjonale forpliktelser. 

 

Til toppen