Presseinvitasjon:

Fiskeri- og havministeren deltar på Husøydagan 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Etter toårig opphold som følge av pandemi braker det endelig løs på Husøy. Fra 19.-21. august samles sjømatnæringen til meningsutveksling og lære under Husøydagan 2022. Tema for årets arrangement er Mer sjømat fra Norge til verden! Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltar, og ser frem til å diskutere muligheter og utfordringer næringen står overfor. I forbindelse med arrangementet vil statsråden også besøke lokale havbruks- og fiskeribedrifter på Senja.

- Jeg har sett frem til Husøydagan siden jeg ble utnevnt som Fiskeri- og havminister. Det blir gode diskusjoner, mye læring og ikke minst fine møter med lokalbefolkningen på Senja, sier Skjæran og legger til:

- Jeg ser også frem til å besøke lokale havbruks- og fiskeribedrifter. Senja er en av Norges største sjømatkommuner og bedriftene i kommunen bidrar med milliarder i verdiskaping hvert år.

Fiskeri- og havministeren vil benytte anledningen til å kick-starte en Fiskeriturné hvor formålet er å få innspill til regjeringens arbeid med kvotemeldingen. Den kommende kvotemeldingen skal omhandle flere sider ved fiskerienes betydning for kystsamfunnene og statsråden er opptatt av at næringen skal involveres i arbeidet.

- Fisken i havet er fellesskapets eiendom og nå legger vi grunnlaget for ei ny og rettferdig retning i fiskeripolitikken. Fiskerinæringen skal gi økt aktivitet, større verdiskaping og flere helårlige arbeidsplasser i lokalsamfunn langs hele kysten, i tillegg til gode inntektsmuligheter i alle flåtegrupper. For å lykkes med det, vil jeg samarbeide godt med både organisasjonene i fiskerinæringa og de fiskeriavhengige kystsamfunnene, sier statsråden.

Fredag 19. august - Senjaturné

09.00               Bedriftsbesøk til Stella Polaris

11.00               Bedriftsbesøk til Salmar

13.30               Bedriftsbesøk til Nord-Senja Fiskeindustri AS og NUAS

15.10               Bedriftsbesøk til Oddvar Nes AS

16.45               Bedriftsbesøk til Nergård AS

18:15               Båttur til Husøy

Lørdag 20. august - Husøydagan

09.00               Møte med Sjømatklyngen og bedriftspresentasjon av Frøy Nord AS

11.30               Åpning av Smart Senja batterianlegg

14.00               Fiskeripolitisk debatt

Praktisk info

Presse som er interessert i å dekke deler eller hele besøket kan ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Margrethe Rosbach på mbr@nfd.dep.no eller 95900253.