Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fiskeriministeren talte i Europaparlamentet - på norsk

Av studentpraktikant Jorid Holstad Nordmelan, EU-delegasjonen

Kampen mot fiskerikriminalitet, forbud mot utkast av fisk og økt marin forskning var tema da statsråd Elisabeth Aspaker møtte Europaparlamentets fiskerikomité 23. september.

Elisabeth Aspaker småprater med Alain Cadec (t.v.), formann i Europaparlamentets fiskerikomité, i forkant av statsrådens innlegg. Vidar Landmark, ekspedisjonssjef i Fiskeri- og havbruksavdelingen, til høyre. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

- Norske myndigheter har kjempet for et forbud mot utkast av fisk i mange år. Selv har vi hatt forbud siden 1987, et system som vi har forbedret og utviklet de siste 30 årene. EU har vår fulle støtte når dere nå er i gang med å innføre et lignende utkastforbud, sa Aspaker i sin tale, og understrekte at Norge er opptatt av at forbudet kommer på plass så fort som mulig.

Fiskeriministerens tale ble framført på norsk og oversatt til 10 språk. Europaparlamentets fiskerikomité består av 50 medlemmer. 

Statsråden oppfordret til økt internasjonalt samarbeid for å bekjempe fiskerikriminalitet. I dag er dette så omfattende at hver fjerde fisk omsettes utenfor det regulerte markedet, og globalt har ulovlig fiske en verdi på nærmere 18 milliarder euro.

- Fem EU-land har sluttet seg til Interpols arbeid mot fiskerikriminalitet så langt, men jeg ønsker meg deltakelse fra flere, sa Aspaker.

Aspaker informerte samtidig om et initiativ Norge tok i mars i år, om et internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet.

- Nord-atlantisk fiskerietterretning er en arbeidsgruppe som skal jobbe på tvers av etater og landegrenser. Målet er å avdekke økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen. Foreløpig deltar både Danmark, Irland, Island, Nederland, Storbritannia og Tyskland i samarbeidet, mens også flere land har meldt sin interesse.

Aspaker valgte avslutningsvis å tale om viktigheten av marin forskning – et viktig satsingsområde for regjeringen.

- Marin forskning er fortsatt et smalt område innenfor Horisont 2020. Jeg mener en større del av dette forskningsprogrammet bør gå til marin forskning, fordi havet kan gi svar på vår tids store utfordringer; økt matproduksjon, nye medisiner og miljøvennlig energi.

Etter statsrådens innlegg stilte flere av parlamentarikerne oppfølgingsspørsmål til henne. Spesielt interesserte var de i utkastproblematikk, fiskerisonen utenfor Svalbard, marin forskning, hvilke rettigheter utenlandske sjøfolk på norske skip har i Norge og ulike erfaringer Norge har med oppdrettsfiske. 

Aspaker er en av svært få statsråder i Norge som har fått mulighet til å tale i Europaparlamentet. Sist en norsk fiskeriminister møtte fiskerikomiteen var tilbake i 2012, da Lisbeth Berg-Hansen møtte opp for å diskutere utkast av fisk

 

Fiskeriministeren møtte en engasjert Fiskerikomité. Foto: Simon Johannsson, EU-del

Se opptak fra seansen her

Les også: 

- Flere må ta ansvar for fiskerikriminalitet

- More EU Member States must take responsibility against fisheries crime

Til toppen