Flere får behandling innen rus og psykisk helsevern

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere pasienter fikk behandling i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling i 2015, sammenlignet med 2014. Dette viser tall fra Norsk pasientregister.

– Det er svært gledelig at flere får hjelp for psykiske problemer og rusavhengighet. Å gi personer med psykiske problemer og rusavhengighet bedre hjelp er en prioritert oppgave for regjeringen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Over 144 000 personer mottok behandling i psykisk helsevern for voksne i 2015, en økning på 3,4 prosent fra 2014. Alle landets helseregioner har en vekst, økningen er størst i Helse Vest og Helse Nord. Det er særlig innen poliklinisk behandling vi ser en vekst.

Om lag 32 000 personer mottok behandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2015, en økning på 4,5 prosent fra 2014. Det er størst prosentvis økning i Helse Nord. Antall pasienter som får behandling i poliklinikk øker, oppholdsdøgn øker, mens antall dagbehandlinger går ned.

56 000 barn og unge fikk behandling i psykisk helsevern i 2015, en økning på 1,6 prosent sammenlignet med året før. De fleste barn og unge får behandling i poliklinikk. Fem prosent av befolkningen under 18 år mottok behandling i 2015. Andelen barn og unge som fikk behandling er uendret fra 2014.

Les mer om tallene fra Norsk pasientregister på Helsedirektoratets nettsider