Flere funksjonshemmede får mulighet til å være aktive

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen styrker den økonomiske rammen for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år med 30 millioner kroner.

Tilskuddsordningen for aktivitetshjelpemidler til funksjonshemmede over 26 år innføres fra 1. juli 2014. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014 økes rammen fra 25 millioner til 55 millioner. Dette tilsvarer anslått helårsvirkning. Ordningen blir dermed godt finansiert allerede i 2014. Regjeringen tar med dette høyde for at det kan komme mange søknader det første året. 

Delta i aktivitet
-Denne styrkingen vil gi enda flere personer over 26 år med funksjonsnedsettelse mulighet til å delta i sport- og fritidssaktiviteter, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Kriteriene for ordningen skal drøftes med organisasjonene før de blir fastsatt. I denne dialogen vil det bli vurdert hvordan midlene kan benyttes best mulig.