Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flere snøugler hekker i Norge

Etter flere tiår nesten uten hekking i Norge, lykkes nå den sterkt truede snøugla med mer regelmessige hekkinger. I år er det påvist minst 23 hekkinger bare i Norge.

Fra å være et vanlig syn i den norske fjellheimen for 60-70 år siden, er det mye færre snøugler. En grunn til tilbakegangen er trolig mangel på store smågnager-år i fjellet. Etter noen tiår med fravær av slike topper, har vi siden 2007 igjen hatt mer regelmessige sykluser i deler av Nordland, Troms og Finnmark. Det er den viktigste årsaken til at det har vært hekkende snøugler i Norge i 2007, 2011 og nå i år, og ikke hvert år.

Det gjøres en betydelig innsats for å overvåke snøugla, hovedsakelig av Agder Naturmuseum og Botaniske Hage, Norsk institutt for naturforskning og Norsk Ornitologisk Forening. For å kunne bedre situasjonen for denne truede arten er det viktig å øke innsatsen i de årene hvor hekkingen er bra.

På grunn av den årlige variasjonen i hekking endres også behovet for midler til overvåkningen. De årene det ikke er hekking blir det bevilget 250 000 kr, mens det for 2015 ble bevilget totalt 700 000 kr.

Snøugla er en art som trenger store leveområder og den bruker store deler av nordkalotten gjennom året. I 2007 og 2011 ble flere snøugler utstyrt med satellittsendere. Disse har gitt oss verdifull kunnskap om uglenes liv når de ikke er her i landet. I løpet av årets hekkesesong ble syv nye snøugler utstyrt med satellittsendere. Disse vil forhåpentligvis gi mye ny kunnskap om uglenes arealbruk i årene framover.

Les mer om snøugle i denne rapporten fra Nina (pdf).

Snøugle hann
Etter flere tiår nesten uten hekking i Norge, lykkes nå den sterkt truede snøugla med mer regelmessige hekkinger. I år er det påvist minst 23 hekkinger bare i Norge. Foto: Ingar Jostein Øien
Til toppen