Flere verktøy for å hindre lønnstyveri

1. juli får Arbeidstilsynet nye verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet og lønnstyveri.

– Nå skal det bli vanskeligere for arbeidsgivere å stjele lønn fra de ansatte. Arbeidstilsynet kunne gi arbeidsgivere pålegg om å utbetale minstelønn på områder som er omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Arbeidsgivere må ta ansvar og lønnstyver skal tas, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Vegard Einan.

Arbeidstilsynet får fra 1. juli myndighet til å gi arbeidsgivere pålegg om faktisk å utbetale minstelønn i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Det er ni tariffområder/bransjer der tariffavtalen er allmenngjort minstelønn.

Tidligere har Arbeidstilsynet bare kunnet gi pålegg om å legge frem arbeidsavtaler og annen relevant dokumentasjon som viser at arbeidstakers lønn er i samsvar med slike forskrifter. Hittil har Arbeidstilsynet også kun hatt adgang til å kontrollere og pålegge riktig utbetaling fremover i tid. Den ansatte måtte selv kreve etterbetaling av for lite utbetalt lønn og overtid.

– Endringen innebærer for eksempel at dersom Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsyn oppdager at arbeidstaker ikke har fått utbetalt lønn for utført arbeid eller at utbetalt lønn er lavere enn det som følger av den allmenngjorte minstesatsen for bransjen, vil det kunne gis pålegg om utbetaling av manglende lønn, forteller statssekretær Vegard Einan.

Arbeidstilsynet vil kunne bruke alle sine vanlige virkemidler, blant annet tvangsmulkt, for å sørge for at utbetaling skjer og dessuten ilegge overtredelsesgebyr som reaksjon på alvorlige eller gjentatte overtredelser. Utvidelsen styrker Arbeidstilsynets håndheving av gjeldende allmengjøringsforskrifter.