Forsiden

Presseinformasjon

Program for FNs sikkerhetsråd i desember

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i desember er klart. Denne måneden blir det blant annet debatt om klimaendringer og terror. Som vanlig preges også desember av flere mandatfornyelser for FNs fredsbevarende operasjoner og sanksjonsregimer.

Det er Niger som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i desember. Se hele programmet på FNs nettsider. Det kan komme endringer i programmet.

Program 

2. desember: Orientering fra FNs etterforskningsteam som vil bidra til at Isil kan stilles til ansvar for alvorlige forbrytelser i Irak (Unitad). Orienteringer av sanksjonskomitelederne for Isil og al-Qaida, antiterror og ikke-spredning.

3. desember:  Forlengelse av mandatet for bekjempelse av piratvirksomhet utenfor Somalias kyst. Møte med de troppebidragsytende landene til FNs fredsbevarende operasjon i Den demokratiske republikken Kongo (Monusco). Uformelt møte for Sikkerhetsrådets medlemmer om beskyttelse av barn i konflikt som har mistet foreldrene.

6. desember: Orientering og konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Den demokratiske republikken Kongo (Monusco). Orientering av sanksjonskomiteen for Den demokratiske republikken Kongo. Uformelt møte for Sikkerhetsrådets medlemmer om beskyttelse av utdanning i konflikt (arrrangert av Norge og Niger).

7. desember: Årlig orientering av FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi. Møte med de troppebidragsytende landene til FNs observatørstyrke på Golanhøydene (Undof).

8. desember: Orientering og konsultasjoner om Syria (kjemiske våpen). Konsultasjoner om FNs observatørstyrke på Golanhøydene (Undof). Orientering av sanksjonskomiteen for Mali.

9. desember: Åpen debatt om internasjonal fred og sikkerhet, klimaendringer og terror.

10. desember: Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Sudan (Unitams) og orientering av sanksjonskomiteen for Sudan.

13. desember: Debatt om Den internasjonale restmekanismen for straffetribunaler (IRMCT). Orientering av de utgående fem valgte medlemmene om deres arbeid med å lede ulike underliggende sanksjonskomiteer og arbeidsgrupper i Sikkerhetsrådet. Konsultasjoner om gjennomføringen av de to covid-19-resolusjonene Sikkerhetsrådet har vedtatt.

14. desember: Fornyelse av mandatet for FNs fredsbevarende operasjon i Abyei (Unisfa). Orientering og konsultasjoner om Jemen. Konsultasjoner om ikke-spredning.

15. desember: Fornyelse av mandatet for sanksjonskomiteen for Isil/Al-Qaida, som ledes av Norge. Orientering og konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (Unmiss) og orientering av sanksjonskomiteen. Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag og kontor for det sentrale Afrika (Unoca).

20. desember: Fornyelse av mandatet for FNs fredsbevarende operasjon i Den demokratiske republikken Kongo (Monusco). Orientering og konsultasjoner om Syria (politisk og humanitært).

21. desember: Fornyelse av mandatet for Den afrikanske unions (AU) fredsbevarende operasjon i Somalia (Amisom). Fornyelse av mandatet for FNs observatørstyrke på Golanhøydene (Undof). Forlengelse av mandatet for sekretariatet til Sikkerhetsrådets kontraterrorkomite (CTED). Orientering og konsultasjoner om den israelsk-palestinske konflikten.

Hvordan dekke møter i Sikkerhetsrådet

Pressetreff og åpne møter vises direkte på FNs web-tv. Video kan fås i etterkant etter avtale. Bilder fra møter kan fås fra UN Photo / photolibrary@un.org. Du finner Norges innlegg i Sikkerhetsrådet her.

Pressekontakter:
New York: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 646 642 9910.
Oslo: Ragnhild H. Simenstad, ragnhild.simenstad@mfa.no, telefon 91 71 74 59.