Historisk arkiv

VG, 29. april

Følg med i timen, Pedersen!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Asylsøkere skal pålegges kurs i norsk kultur og samfunnskunnskap. At Ap hevder dette er å «slå inn åpne dører» vitner om at de ikke har fulgt med i timen.

Det er veldig hyggelig at Ap og Helga Pedersen er enig med regjeringens forslag til obligatorisk kurs for alle asylsøkere i norsk kultur og samfunnskunnskap, og at de er utålmodig etter å komme i gang. Dessverre virker det som om de ikke har skjønt hva saken handler om.

Regjeringen har aldri kuttet i opplæring i kultur- og samfunnskunnskap i mottak, rett og slett fordi dette aldri har eksistert i asylmottakene. Antivoldopplæringen Pedersen henviser til ble avsluttet for flere år siden, var frivillig, og gjaldt kun menn.

Vi vil pålegge alle asylsøkere å ta kurs i norsk kultur og samfunnskunnskap når de ankommer mottak. Dette kurset skal sørge for at asylsøkere læres opp i de norske verdiene, våre kulturelle grunnholdninger og hvordan vårt samfunn er bygd opp og fungerer. I tillegg til å forhindre overgrep og vold. Dette er langt mer omfattende enn tilbudet Pedersen henviser til.

Jeg håper Ap er villig til å støtte nye og gode løsninger for å lykkes med integreringen, som vil avhenge av antallet som kommer til Norge. For å oppnå dette er det helt nødvendig med en streng og bærekraftig asylpolitikk, stille krav til innvandrere og sørge for at de kommer i arbeid. Om Ap støtter dette er jeg i villrede om.

Til toppen