Følger EUs arbeid for en bedre IKT-hverdag i Europa

Av Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Fred Arne Ødegaard, EU-delegasjonens nye IKT- og forvaltningsråd, avsluttet nylig et fire års arbeidsforhold i Europakommisjonen. Nå følger han EUs arbeid for et felles digitalt marked som vil sikre fri flyt av «bits» på lik linje med varer, mennesker, kapital og tjenester.

Fred Arne Ødegaard følger EUs reformer på IKT- og forvaltningsfeltet. Foto: Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Fred Arne Ødegaard, EU-delegasjonens nye IKT- og forvaltningsråd, avsluttet nylig et fire års arbeidsforhold i Europakommisjonen. Nå følger han EUs arbeid for et felles digitalt marked som vil sikre fri flyt av «bits» på lik linje med varer, mennesker,  kapital og tjenester.

Fred Arne Ødegaard begynte i sin nye stilling som IKT- og forvaltningsråd ved EU-delegasjonen i starten av september. Ødegaard har arbeidet med norsk nasjonal IKT-politikk i en årrekke og har hatt et opphold som norsk nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for informasjon og medier, DG Connect, fra 2008 til 2012. Han har også undervist og veiledet mastergradsstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– I Kommisjonen fikk jeg mulighet til å være med på å utvikle EUs overordnede IKT-politikk. Det har vært veldig spennende å se den politiske betydningen IKT nå har fått i Europa, sier Ødegaard.

– IKT-politikk har blitt «enormt viktig» i Europa
Ødegaard siterer sin tidligere overordnede i DG Connect (tidligere DG Info), Fabio Colasanti, når han vil beskrive viktigheten av IKT-politikk for EU.

– Colasanti sa at IKT-politikk hadde utviklet seg fra å være «interessant» og for «spesielt interesserte» til å bli «enormt viktig» i europeiske målestokk. Etter at det på 1990-tallet ble påvist en sammenheng mellom IT-bruk og økonomisk vekst, så vekket dette bevegelse i EU. Viktigheten av IKT for økonomisk vekst er en drivkraft for EU, sier Ødegaard.

EU jobber for bedre digitale løsninger og sikkerhet
EU satser nå på opprettelsen av et felles digitalt marked, på lik linje med det indre marked som eksisterer for fri bevegelse av varer, mennesker, tjenester og kapital. Kommisjonens president, José Manuel Barroso, snakket nylig om fordelene ved et felles digitalt marked i sin årlige «State of the Union»-tale, og konkurransekommissær Neelie Kroes har intensivert arbeidet for et felles marked for mobiltelefoni i Europa, kalt «Connected Continent». Ødegaard vil følge dette arbeidet tett fra sin stilling ved EU-delegasjonen.

– Det finnes ikke noe felles digitalt marked, man betaler fortsatt dyrt for mobilbruk over landegrensene i Europa, og man har begrensede muligheter til å se film eller tv i andre land grunnet nasjonale barrierer på opphavsrettigheter. Dette er områder hvor vi virkelig må få fart på utviklingen, selv om et positivt tegn er at arbeidet for et «Connected Continent», som vil kutte roaming-kostnader på mobiltelefonbruk i Europa, har kommet langt, sier Ødegaard.

En omfattende IKT-agenda trenger samarbeid på øverste politiske nivå, og Ødegaard mener EU har både muligheten og viljen til å drive frem forbrukergunstige reformer, samt å jobbe for bedre digital sikkerhet i Europa.

– De seneste årene har vi tydelig sett baksidene ved nettsamfunnet, for eksempel senest med Snowden-saken. Sikkerhet og personvern er derfor også viktige temaer på EUs IKT-agenda, sier Ødegaard.

Norge drar nytte av og inspirerer EUs satsing
Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked for telekommunikasjons- og posttjenester, og vi deltar i en rekke programmer på IKT-området. Ødegaard fremhever at EUs IKT-satsing dermed vil påvirke norske forretnings- og forbrukerinteresser.

– Vi har gleden av å delta i samme løsninger som andre land. For eksempel vil måten nordmenn bruker mobiltelefon i utlandet endres på grunn av «Connected Continent». På musikkfeltet er vi også i ferd med å få på plass fungerende løsninger for felles opphavsrettigheter. Dette vil komme nordmenn til gode, sier Ødegaard.

Norge er også et foregangsland når det gjelder IKT-satsing, og det er interesse i EU for å lære av vellykkede norske løsninger.

– Vi har offentlige IKT-løsninger i verdensklasse når det gjelder offentlige registre, skatt og samhandling mellom næringslivet og det offentlige gjennom Altinn. Vi ligger i aller fremste rekke i Europa, og det er klart dette vekker interesse for norske løsninger i EU, sier Ødegaard. 

Mer informasjon:
Les mer om Norges samarbeid med EU på IKT- og forvaltningsområdet.

Fred Arne Ødegaard skriver dessuten sin private Brussel-blogg, hvor han blant annet gir oppdateringer på hva som skjer på IKT-feltet i EU.

Til toppen