Nyheter

Foreslår lovendringer for mer effektivt tilsyn med helse- og omsorgstjenestene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår flere endringer i helse- og omsorgslovgivningen for å bidra til bedre og mer effektivt tilsyn.

- Det er viktig at vi har gode virkemidler for å håndtere alvorlige hendelser og brudd på helse- og omsorgslovgivningen. Derfor foreslår vi nå noen lovendringer for å bidra til bedre og mer effektivt tilsyn, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ved alvorlige hendelser og lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten vil undersøkelser og tiltak fra for eksempel statsforvalteren, Statens helsetilsyn og politi komme i tillegg til det ansvaret virksomheten selv har for å følge opp saken.

- Dagens lovregulering bidrar ikke i stor nok grad til at målet om pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten nås. Det er blant annet for lang saksbehandlingstid hos tilsynsmyndighetene og ulik praksis mellom statsforvalterne. I tillegg vet vi at tilsynsaktivitet, prioritering av saker og bruk av ressurser ikke alltid treffer der effekten er størst, sier Kjerkol.

En av lovendringene som foreslås vil gi statsforvalterne større mulighet til å prioritere og vurdere om og hvordan mulige pliktbrudd skal følges opp. Hvis det er grunn til å anta at det foreligger forhold som er til fare for pasient- og brukersikkerheten, skal imidlertid statsforvalteren alltid undersøke forholdet.

Det foreslås også å presisere i lovgivningen at helse- og omsorgstjenesten har plikt til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende om kvalitet og pasientsikkerhet.

I tillegg legges det opp til at bruk av advarsel som reaksjon overfor helsepersonell erstattes av en plikt til å ta imot veiledning og andre kompetansetiltak.

- Vi mener dette er bedre egnet til å oppnå målet om pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten, sier Kjerkol.