Forlenget enerett til Norsk Rikstoto etter totalisatorloven

I statsråd 10. desember 2021 ble det besluttet å forlenge Stiftelsen Norsk Rikstotos enerett til å arrangere totalisatorveddemål med ett år, det vil si til og med 31. desember 2022.

Stortinget har til behandling forslag til ny lov om pengespill. Det er i lovforslaget lagt opp til at den nye pengespilloven skal ta opp i seg regulering av de pengespillene som i dag er regulert av totalisatorloven. I påvente av Stortingets behandling av forslaget til ny pengespillov ble det vurdert som hensiktsmessig å forlenge dagens konsesjon til Norsk Rikstoto etter totalisatorloven med ett år. Forlengelsen skjer på de samme vilkår som gjelder etter dagens konsesjon.