Forprosjekt om testfasiliteter på Fiskebøl er klar

Samferdselsdepartementet mottok i dag et forprosjekt om etablering av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Nordland. Fasilitetene skal styrke forskning og utvikling innen oljevernteknologi i hav med mye is.

- Dette er utvilsomt et veldig spennende prosjekt. Dette forprosjektet gir oss ulike alternativer til hvordan testfasilitetene kan innrettes og hvor mye det kommer til å koste. Vi skal nå gå gjennom alternativene nøye for vi konkluderer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Testfasilitetene blir en del av Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) som ble etablert i Svolvær i desember 2018. Senteret skal være et nasjonal og internasjonalt kompetansesenter som fremmer vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om oljevern og marint miljø. Det er tidligere bestemt at SOMM skal ha tilholdssted i både Lofoten og Vesterålen. Forprosjektet om testfasilitetene i Fiskebøl er utarbeidet av SOMM og Kystverket.

Les rapporten her.

Les mer om forprosjektet på SOMM sine hjemmesider.