Historisk arkiv

Forskning på frivillighet presentert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

- Når frivillig sektor møter nye forutsetninger for arbeidet sitt, må vi skaffe oss bred og oppdatert kunnskap. Politikken kan ikke være treffsikker hvis vi ikke vet hva eller hvem vi skal treffe.

 - Når frivillig sektor møter nye forutsetninger for arbeidet sitt, må vi skaffe oss bred og oppdatert kunnskap. Politikken kan ikke være treffsikker hvis vi ikke vet hva eller hvem vi skal treffe.For å kunne utvikle seg, har også de frivillige organisasjonene behov for oppdatert kunnskap om sine medlemmer og premissene for arbeidet sitt. Derfor er det avgjørende at frivillighetspolitikken er kunnskapsbasert, sa kulturminister Hadia Tajik.
 
Kulturminister Tajik markerte avslutningen på et femårig forskningsprogram i regi av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Kulturdepartementet viderefører forskningsinnsatsen på sivilsamfunnet og frivillig sektor. 
 
Mer informasjon og lenke til rapport

Til toppen