Forskning skal føre til blå vekst

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskningssamarbeid mellom Norge og EU innenfor havforskning skal føre til blå vekst i årene som kommer. Havforskningsinstituttets seminar i Brussel tirsdag 20. oktober var et bidrag til nettopp det.

Havforskningsinstituttets Rolf Gradinger er programleder for Barentshavet og Polhavet. Her presenterer han Nordområdene og ser på forskningsmulighetene der. Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen.


Havforskningsinstituttet er en stor aktør i internasjonal marin forskning, og det er viktig for de ansatte at miljøene i Brussel kjenner til dem. Det var også noe av bakgrunnen for å arrangere seminaret i Brussel.

– Vår intensjon er å komme i kontakt med mulige samarbeidspartnere og beslutningstakere i Europa slik at de er oppmerksom på de mulighetene vi har til samarbeid. Vi er av den oppfatning at det gir merverdi å samarbeide – også over landegrensene, sier Havforskningsinstituttets administrerende direktør, Tore Nepstad.

Viktig møteplass

På seminaret ble flere av Havforskningsinstituttets pågående og planlagte forskningsprosjekter presentert, og blant tilhørerne var ansatte i EUs ulike institusjoner, forskere fra andre europeiske forskningsinstitusjoner og representanter fra ulike medlemsland i EU. For Havforskningsinstituttet som til daglig har tilhold i Bergen er det viktig å skape en slik møteplass.

– Vi tror at det å møte mennesker og å få til gode samtaler, gir grunnlag for utvikling av nye ideer. Vi arbeider blant annet med å utvikle mer miljøvennlige fiskeredskap. Dette er innovasjonsarbeid som har interesse langt utenfor Norge. Vi ser at samarbeidsstrukturene utvikles og vi er klar over at vi må være til stede der beslutninger tas, sier Nepstad.

I møter med EU har Nærings- og fiskeridepartementet vært tydelige på at marin og maritim forskning er viktig for å utløse potensialet for blå vekst.

Når opp i EU-konkurransen

Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020. Det er EUs rammeprogram for forskning og samtidig verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Havforskningsinstituttet er bevisst på dette.

– Vi deltar i en rekke EU-prosjekt både innen akvakultur, klimaforskning, mer tradisjonell fiskeriforskning og formidling. Vi har også koordinert en rekke større EU-prosjekt. Vi har hatt godt tilslag på våre søknader og har ambisjoner om å holde den posisjonen framover, sier Nepstad.

På Havforskningsinstituttets nettsider kan du laste ned presentasjonene som ble benyttet på seminaret.