Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høy tillit til det norske lokaldemokratiet

Ny forskning på politisk tillit viser at innbyggerne i Norge har høy tillit til sine politikere og politiske institusjoner sammenliknet med andre land. Likevel ser vi at tilliten har sunket de siste årene. – Jeg er glad innbyggerne i Norge har stor tillit til kommunestyret og lokalpolitikerne. Tillit kommer ikke av seg selv. Vi må hele tiden jobbe for å utvikle lokaldemokratiet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Rapporten "Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet" er en del av et større forskningsprosjekt departementet har bestilt for å øke kunnskapen om sammenhengen mellom demokrati og tillit og politisk ulikhet. Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Centre står bak prosjektet, som skal være ferdig i september 2020.

− Høy tillit til politiske institusjoner er avgjørende i en velfungerende demokrati. Det er derfor godt å se at de sentrale instusjonene og aktørene i det norske lokaldemokrati generelt nyter stor grad av tillit blant innbyggerne, sier Astrup.

Samtidig finner forskerne en viss negativ endring i tilliten over tid. Tilliten er noe lavere i 2019 enn i 2011, og er på omtrent samme nivå som i 2007.

Tilliten til en viss grad er skjevt sosialt fordelt. Arbeidsledige og de som mottar trygdeytelser (minus alderspensjon) har systematisk lavere tillit til politikere enn resten av befolkningen. De som ikke stemmer ved valg har også lavere tillit til lokaldemokratiet enn de som stemmer ved valg.

− Forskning på politisk tillit er viktig for å forstå lokaldemokratiets status i vårt samfunn. Jeg vil følge nøye med på resultatene, både i denne rapporten og den siste rapporten som kommer i september. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00