Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter på høring.

Hovedformålet med lovforslaget er å gjennomføre EUs direktiv om forretningshemmeligheter i norsk rett.

Lovforslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men på enkelte punkter utvides vernet, blant annet fordi direktivet oppstiller et mer nyansert håndhevingsregime.

Lovforslaget skal gjøre det enklere for innehavere av forretningshemmeligheter å håndheve sitt vern. 

Forslaget innebærer også at dagens fragmenterte, og til dels overlappende regelverk om beskyttelse av forretningshemmeligheter samles i én lov. Gjennomføring av direktivet krever dessuten en mer detaljert lovregulering av vernet for forretningshemmeligheter enn i dag.  

Høringsfristen er 15. februar 2019. 

Høring om utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter – gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett

Til toppen