Fra grønt til gult

Sist uke anbefalte vi norske innbyggere å unngå alle unødvendige reiser til utlandet – også til såkalte grønne land.

For å unngå misforståelser og tydeliggjøre anbefalingen om å unngå alle unødvendige reiser til utlandet, har regjeringen besluttet at de landene som tidligere var grønne på kartet, nå blir gule.

Den gule fargen har som hensikt å få alle til å stoppe opp.

Få deg til å tenke gjennom om reisen er nødvendig.

Gjøre deg oppmerksom på at reisen vil representere en økt risiko for å bli smittet.

Gjøre deg oppmerksom på at et gult land raskt kan endres til rødt.

Det vil ikke være reisekarantene for gule land.

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde, og her er det fortsatt karanteneplikt.

Ingen land vil nå være grønne.

Så lenge vi har anbefalingen om å unngå unødvendige reiser, vil det bare være røde og gule land.

Samtidig fører smittesituasjonen til at stadig mer av europakartet igjen blir rødt.

Som statsministeren nevnte:

Fra og med midnatt natt til lørdag inntreffer karanteneplikten dersom man kommer fra Polen, Nederland, Malta, Kypros, Island eller Færøyene.

Flere regioner i Danmark og Sverige vil også bli røde.

Det er Sjælland (minus region Hovedstaden) og Midt-Jylland i Danmark.

Og det er Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna, Örebro i Sverige.

Jeg vil understreke at smittesituasjonen i disse regionene allerede er slik at det er forhøyet risiko for smitte.

Så selv om karantebestemmelsen ikke inntrer før natt til lørdag, vil det å reise dit nå for å for eksempel handle være i strid med regjeringens anbefaling om å unngå unødvendige utenlandsreiser.

Risikoen for å bli smittet i køen i Systembolaget er ikke verd prisen. Du risiker å bli smittet og å smitte andre.

*****

På grunn av utviklingen i smittesituasjonen har vi behov for redusere risikoen for import av smitte til Norge. Samtidig vil vi unngå de store negative konsekvensene ved å stenge grensene, for eksempel for arbeidsplassene. Derfor styrker vi kontrollen og mottaket av dem som kommer til Norge.

Alle som kommer fra røde land skal beholde munnbindet på til de er i karantene.

Derfor vil de som kommer til Norge fra både gule og røde land, få tilbud om å teste seg gratis.

Vi etablerer nå testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge.

Staten dekker kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene.

All helsehjelp i Norge – smittevern inkludert – er som hovedregel basert på frivillighet. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig, og vi håper flest mulig vil benytte seg av det.

Helsedirektoratet samarbeider allerede med relevante kommuner og helseforetak for å få dette til.

De anslår at det kan være aktuelt å opprette rundt 14 slike teststasjoner i første omgang, men behovet vil variere med trafikk over grensen.

Blant kommunene som har sagt ja til nå er:

Oslo, Bergen, Stjørdal, Sola, Eidskog, Marker, Larvik, Bamble, Bodø, Sandefjord, Ullensaker og Sør-Varanger.

For å få fortgang i etableringen av teststasjonene, mener Helsedirektoratet at den beste løsningen er at de aktuelle kommunale legevaktene eller andre kommunale instanser får ekstra bevilgninger til å opprette teststasjonene.

Vi har presisert overfor kommunene at helsepersonell fra skolehelsetjenesten og helsestasjoner ikke skal omdisponeres som testpersonell.

Flere kommuner Helsedirektoratet har vært i kontakt med, har påpekt at det kan være utfordrende å få tak i nok helsepersonell til teststasjonene.

Loven gir helsepersonell adgang til å benytte medhjelpere med nødvendige kvalifikasjoner og opplæring.

Det kan for eksempel være folk fra Sivilforsvaret, Norges Røde Kors Hjelpekorps eller Norsk Folkehjelp, eller medisin- og sykepleierstudenter.

*****

Fra i dag vil vi igjen innføre karanteneplikt for alle nærkontakter til en bekreftet smittet person. Karanteneplikten vil dermed igjen vil gjelde alle som har hatt nærkontakt med en smittet person – og ikke bare hustandsmedlemmer.

*****

Covid-19-utbruddet på Hurtigruten gjorde at vi midlertidig måtte gjøre innstramninger i cruisetrafikken for å stoppe smittespredningen.

Skip med flere enn til sammen 100 personer om bord – både passasjerer og mannskap –får ikke gå i land i norske havner eller på Svalbard.

Vi gjør dette mens vi undersøker hva som sviktet under smitteutbruddet på Hurtigruten, og hva som bør gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Da reglene om innstramning ble innført mandag 3. august, skulle dette gjelde i minst 14 dager. Det viser seg at det behov for å forlenge dette med ytterligere én uke.

Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk. Den gjelder ikke båter i ruter, det vil si ferger mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten, som driver med viktig vare- og persontransport.

******

Også i dag rapporterer politiet om studenter som festet tett i natt.

De rapporterer ikke om alle studentene som ikke festet tett.

Om de som holdt avstand og kuttet ned på festingen for å ta vare på seg selv og andre.

For det var det også mange som gjorde.

De siste ukene har smitten økt blant unge i tjueårene.

I mars økte smitten blant middelaldrende menn som hadde vært på vinterferie i utlandet.

Vi har sett smitteoppblomstringer knyttet til ulike grupper, ulike steder og ulike arrangementer.

Det viser ikke hvem som er syndebukker.

Det viser at vi alle kan spre smitte, uten å vite det og uten å ville det.

Metoden for å stoppe smitten fra å spre seg er den samme - uansett hvor den sprer seg. 

Hold minst en meter avstand.

Hold deg hjemme hvis du er syk.

Vask hendene godt og grundig.

Ikke vær mer enn tjue sammen.

Unngå unødvendige utenlandsreiser.

Hvis du mistenker at du er smittet:

Ikke skam deg. Test deg.

Dette gjelder om du er 20 år og klar for studielivet.

Om du er 49 år og vil ha allsang i hagen.

Eller om du er 70 år og har tenkt å ta en tur over grensen.