Framlegging av nasjonal strategi for bioøkonomi

Statsminister Erna Solberg, fiskeriminister Per Sandberg og olje- og energiminister Tord Lien legg fram regjeringa sin strategi for bioøkonomien tysdag 29. november. Det skjer på Biokraft sin nye fabrikk på Skogn, som ved opninga vil vere det største produksjonsanlegget for flytande biogass i Norden.

Tid: Tysdag 29. november kl 11:30

Stad: Biokraft, Sjøvegen 180, Skogn

Meir om Biokraft Skogn på eiga nettstad http://www.biokraft.no/biokraft-skogn/

 

Pressekontaktar:
For statsminister Erna Solberg: kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog,  tlf 975 30 948

For fiskeriminister Per Sandberg: kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, tlf 452 41 874

For olje- og energiminister Tord Lien: kommunikasjonsrådgivar Håkon Smith-Isaksen, tlf 906 83 887 

Presse som ønskjer å delta, bes melde til media@nfd.dep.no

 

Til toppen