Friluftslivets år 2015 åpnet offisielt 13. januar

2015 er Friluftslivets år. Den offisielle åpningsdagen for Friluftslivets år var tirsdag 13. januar, og dette ble markert mange steder i landet.

Den formelle åpningen av Friluftslivets år fant sted i Tøyenparken i Oslo ved H.K.H Kronprins Haakon. Deretter holdt klima- og miljøminister Tine Sundtoft og direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro appell. Hele dagen var det en rekke aktiviteter og arrangementer i Tøyenparken. Se bilder fra dagen her.

Natt til 14. januar arrangerte friluftsorganisasjoner overnatting ute i naturen, som en del av åpningsarrangementet. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft  utfordret alle landets ordførere til å overnatte ute. Så langt har hele199 ordførere tatt statsrådens utfordring om å overnatte ute.

Tine Sundtoft overnattet selv ute i Østmarka, sammen med en speidergruppe fra Kampen i Oslo.

Friluftslivets år vil bli gjennomført som en bred nasjonal satsing, og det vil i 2015 bli gjennomført en rekke arrangementer og aktiviteter over hele landet. Det vil være et stort mangfold i aktivitetene, der alle kan finne aktiviteter som appellerer til dem. Hovedmålgrupper for året er barn, unge, barnefamilier og grupper som er lite fysisk aktive.

- Jeg håper særlig at mange barn og unge i løpet av 2015 oppdager gleden ved å være aktive ute i naturen. De som lærer seg å bruke naturen som barn vil også bruke den som voksen- og igjen lære dette til sine barn. Oppnår vi det, så er mye av målet med friluftslivets år nådd, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Friluftslivsorganisasjonene, friluftsrådene og andre lag og foreninger er nøkkelen til et vellykket år. Disse har tatt denne utfordringen, og vil skape aktivitet for alle gjennom hele året. Også kommunene, fylkeskommunene og direktoratene vil gjennomføre aktiviteter og tiltak som knyttes opp mot Friluftslivets år.

 -Friluftsliv er den formen for fysisk aktivitet som flest i befolkningen driver med, og det som flest vil gjøre mer av. Vi arrangerer Friluftlivets år fordi vi vet at friluftsliv gir økt glede, bedre livskvalitet og bedre folkehelse, sier Sundtoft.

 

Til toppen