Frivillighet Norges Topplederkonferansen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

11. januar innledet statsminister Erna Solberg på Frivillighet Norges Topplederkonferansen 2016.

Hun berømmet frivilligheten og la blant annet vekt på betydningen frivilligheten har hatt i utformingen av  det norske samfunnet, slik vi kjenner det. 

Videre snakket hun om at frivilligheten ofte har gått foran og vist vei. Innenfor områder som f.eks. helsevesenet, eldreomsorgen og rusomsorgen, har frivilligheten ofte vært i forkant og med et genuint ønske etablert tjenesteapparat innenfor et område, før det offentlige senere har tatt over.

Vi ser også at det frivillige har hatt, og kommer til å ha, en viktig rolle i forbindelse med den ekstreme økningen i flyktningtilstrømmingen i fjor.

Det er viktig at frivilligheten er tilstede på området utover der det offentlige tradisjonelt tilbyr sine tjenester - og er med å tette de rommene som er. Det er også viktig at frivilligheten har en god basisfinansiering, slik at de har en ryggrad og fleksibilitet nok til å gå inn på nye områder, istedenfor å kun være basert på prosjektfinansiering.