Frø fra jordbær og vannmelon til Svalbard Globale frøhvelv

2021 er FNs internasjonale år for frukt og grønnsaker. Det ble markert ved at det denne uken ble det lagt inn frø fra vannmelon, jordbær og gresskar i Svalbard Globale frøhvelv - verdens største sikkerhetslager for biologisk mangfold i jordbruket.

I denne omgangen har fem genbanker fra tre kontinenter sendt nær 6 500 frøprøver til Svalbard; AfricaRice med hovedkontor på Elfenbenskysten, ICRISAT i India, Julius Kühn-institutet i Tyskland, SADC Plant Genetic Resources Centre i Zambia og Malis nasjonale genbank. 

– Mangfoldet av frø som bevares hos disse genbankene bidrar til produksjon av næringsrik mat, og utgjør byggesteinene for å tilpasse vår matproduksjon til de globale klimaendringene. Denne frødeponeringen er et lite men viktig steg for å nå FNs Bærekraftsmål mot 2030, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). 

I dag finnes det omtrent 1750 frøbanker rundt hele kloden. Disse genbankene sørger for å bevare frøene under ideelle forhold, og tilbyr frøene til forskere og bønder.

Frødeponering fra fem genbanker i februar 2021.
Frødeponering fra fem genbanker i februar 2021. Foto: Åsmund Asdal, NordGen.

En million frøprøver

I frøhvelvet finns det nå over en million frøprøver fra 87 ulike genbanker. Det gjør Svalbard globale frøhvelv til verdens største lager for sikkerhetskopier av såfrø. Pandemien har ikke påvirket virksomheten ved Svalbard Globale Frøhvelv, hvor det planlegges for ytterligere to frødeponeringer i mai og oktober 2021.  

Frøportalen til NordGen er det en oppdatert oversikt over alle frø som er deponert i Svalbard Globale frøhvelv.

Svalbard Globale frøhvelv er etablert og eies av Norge som et bidrag til den globale innsatsen for bevaring av jordbrukets biologiske mangfold. Landbruks- og matdepartementet har ansvar for anlegget som driftes i samarbeid med Nordisk genressurssenter, NordGen og den internasjonale organisasjonen Crop Trust.

Frødeponering fra fem genbanker i februar 2021.
Frøene trygt på plass inne i Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Åsmund Asdal, NordGen