Fylkesnytt fra Vest-Agder 1/2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt fra Vest-Agder, med blant annet en artikkel om Gylne Måltidsøyeblikk i Vest-Agder 2015.

Gylne Måltidsøyeblikk i Vest-Agder 2015

Fylkesvinneren av fotokonkurransen Gylne måltidsøyeblikk i Vest-Agder er Audnedal Omsorgssenter i Audnedal kommune. 

Konkurransen var i 2015, men vinneren ble først feiret 28. januar med ordfører Reidun Bakken og den nye fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Stein A. Ytterdahl i spissen. Premien var en inspirasjonsdag med kreativ kokk og restauranteier Trine Lohne, som sammen med kokkene på institusjonen laget et fantastisk måltid som ble servert ved feiringen.

«Audnedal omsorgssenter» F.v. Monika Ullestad, Trine Lohne, Anne Hilde Fredriksen, Anne Grete Løland, Randi Andreassen og Kristine Mathiasen.
«Audnedal omsorgssenter» F.v. Monika Ullestad, Trine Lohne, Anne Hilde Fredriksen, Anne Grete Løland, Randi Andreassen og Kristine Mathiasen. Foto: Kjartan Bjelland

Konkurransen ble lansert av daværende statsråd Sylvi Listhaug for å bedre matomsorgen på norske syke- og aldershjem. Juryen i Vest-Agder begrunnet valget av Audnedal omsorgssenter blant annet med at de lager all mat fra bunnen av, og de bruker ikke halvfabrikata. Kjøkkenpersonalet baker f.eks. brød og kaker, bruker friske grønnsaker og de er nøye på at maten ser delikat og fristende ut. Beboerne får være med å bestemme menyen. De har i tillegg innbydende og hjemmekoselige spiserom som er lite institusjonspregede. Både beboere og pårørendekontakter er meget fornøyde med maten og måltidene. 

– Vi ble fortalt at noen beboere får så god matlyst når de kommer til Audnedal omsorgssenter at de får problemer med vekta – de legger gjerne på seg, sier Unni Svagård, assisterende landbruksdirektør og leder av juryen.   

Audnedal omsorgssenter ser ut til å ha beboere som trives, og Fylkesmannen gratulerer! 

Sørlandet på Grüne Woche 2016! 

Sørlandet var for første gang med som region på den norske standen under Internationale Grüne Woche 2016 i Berlin (IGW). LMD har hatt en bred dekning av Grüne Woche underveis, og ikke minst gjennom fjorårets julekalender på nettsidene, takk for det! Dette blir derfor noen betraktninger fra deltakersida. 

Etter et travelt halvår for entusiastiske bidragsytere og deltakere, en prosjektleder med stålkontroll, og ved hjelp av masse regionale midler, er Grüne Woche plutselig over. Spørsmålet som naturlig melder seg, er selvfølgelig om det var verdt det? Det er brukt mye ressurser både før og under, og det blir utrolig viktig å følge opp det regionale samarbeidet som har etablert seg gjennom deltakelsen i Berlin. Evaluering og videre strategier får imidlertid komme etter hvert når folk har fått pustet ut og sortert erfaringene (– og regningene). 

Målet vårt med å delta er tredelt: Vi skal bruke deltakelsen på IGW til å skape aktivt samarbeid mellom mat- og reiselivsnæringen i Agderfylkene, gjøre Sørlandet kjent som attraktivt reisemål for tysk og norsk marked samt utnytte IGW som næringspolitiske arena og møteplass. 

Kokker, utstillere og produsenter på samling i Lyngdal.
Kokker, utstillere og produsenter på samling i Lyngdal. Foto: Rosfjord Strandhotell

Det ble intense dager i Berlin! Under messa presenterte 11 utstillere, 6 kokker og 1 lefsebaker fra Setesdal smaksprøver av råvarer fra 22 lokale mat- og drikkeprodusenter. Smaksprøvene inneholdt bl.a. grønnkålkjeks, gresskar, morellsirup, solbæris, rognkjekskaviar, lammepølser, elgburger, akevitt og øl, piggvar og laks. En lokal meny fra Sørlandet inneholder mye fisk, og fisken har også fått plass i vår regionale matsatsning. At det er helt i orden, ble for så vidt bekreftet ved utdeling av Matmerks hedersmerke «Spesialitet» til Fiskeeksperten Reinhartsen i Kristiansand. Deres varmrøkte asiatiske laks er utviklet av ansatte med norsk og asiatisk bakgrunn, og fikk denne karakteristikken av landbruksminister Dale ved utdelingen: «Kombinasjonen av topp råvare, røyking på lav temperatur og spennende krydder gjør denne laksen til en fabelaktig spesialitet». 

Kristiansand Dyrepark fikk også nasjonal oppmerksomhet, fordi de arbeider aktivt for at innkjøpene skal foregå lokalt, helst halvparten allerede i 2017. Dyreparken er en aktiv deltaker i den regionale matsatsningen og er i seg selv et viktig lokomotiv for videre utvikling av mat- og reiselivsnæringen. 

Vårt regionale destinasjonsselskap VisitSørlandet var med i Berlin. Det var spesielt gledelig, fordi det er så lett å jobbe ved siden av hverandre og ikke sammen. Nå har vi har fått oss et opplevelseskart for Sørlandet som vil ha betydning langt utover dagene i Berlin. Vi har allerede mange tyske gjester i landsdelen, og nye og gamle ønskes med dette velkommen for å stoppe opp litt lenger i regionen og kanskje på litt andre steder enn de er vant til.  

Litt over halvveis i Grüne Woche inviterte vi til en regiondag med sentrale og aktuelle gjester fra det politiske og administrative Agder. Etter et fellesarrangement på ambassaden om Norge som gastronomisk reisemål, skulle vi oversette dette til «sørlandsk» gjennom innlegg fra produsenter, innkjøpere, kunder og virkemiddelapparat. Det ferske sørlandske «matmanifestet» ble også omtalt – #SpisSørlandet# – et initiativ i prosjektet Arena Usus og allerede undertegnet av aktuelle bedrifter, organisasjoner og regionale organer. De gode innspillene fra regiondagen tas også med i det videre arbeidet! 

Andelslandbruk – nå også på Agder! 

På Agder er det nå flere gode krefter som arbeider for å få i gang andelslandbruk i landsdelen.

Våren 2015 var Alexandra Devik fra Oikos på en tre-dagers turné i Vest-Agder der hun holdt foredrag om andelslandbruk og deltok på flere besøk og befaringer. Interessen er økende både fra forbrukere og bønder. 

Flere ser på andelslandbruk som en drifts-/forretningsmodell som kan bidra til økt verdiskaping, lønnsomhet og robusthet i landbruket lokalt. Lister nyskaping AS er et næringsselskap og har tatt en rolle i å koordinere og støtte opp under utviklingen av andelslandbruk på Agder. Dette har de gjort ved å arrangere to temadager for bønder nå i vinter. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil i vår invitere til markvandring hor Kjell Magne Larsen i Lyngdal, som blir et av de første andelslandbrukene på Agder. 

Andelslandbruksverksted vinteren 2016. Fv: Renathe Oma, Brit Mjåland, Liv Birkeland, Kjell Magne Larsen, Birte Usland, Solfrid Mygland, Merethe Saurdal, Jon Ramsvatn og Unni Ramsvatn.
Andelslandbruksverksted vinteren 2016. Fv: Renathe Oma, Brit Mjåland, Liv Birkeland, Kjell Magne Larsen, Birte Usland, Solfrid Mygland, Merethe Saurdal, Jon Ramsvatn og Unni Ramsvatn. Foto: Ole Magne Omdal, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Kontaktperson:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ved Ole Magne Omdal

Skogbruksåret 2015 i Vest-Agder

 

Nøkkeltall

2014

2015

Hogst

229 511 m³

265 420 m³

Planting

838 000 stk.

668 000 stk.

Ungskogpleie

9 020 daa

10 614 daa

Markberedning

2 119 daa

1 276 daa

Nybygging skogsbilveier

3,22 km

0,93 km

Ombygging skogsbilveier

5,66 km

8,25 km

Traktorveier nyanlegg/omb.

9,81 km

10,2 km

Aktivt Skogbruk-kurs

11 stk.

23 stk.

Økning i hogsten: Totalt ble det avvirket 265 420 m³, og 2015 er det året med nest høyest avvirkning i Vest-Agder gjennom tidene. Økningen er på 15,6 % fra 2014. Landet som helhet hadde historisk rekordavvirkning med 10,2 millioner m³.

Skogkultur: Vi ser en nedgang i planting fra 2014 til 2015. En av faktorene som resulterer i antall utsatte planter i løpet av et år er avvirkningen det foregående året. Noe av forklaringen på nedgangen kan være at det i 2013 var rekordavvirkning i fylket. Det er gledelig at ungskogpleien øker, noe som henger sammen med at avvirkningen i fylket har steget jevnt over tid. Antall daa som er markberedt er gått kraftig ned. Vest-Agder har store problemer knyttet til gransnutebille, og det vil derfor være ønskelig å øke markberedningen.  

Skogsveier: For 2015 ble det ferdigstilt skogsveibygging med et investeringsnivå på 7,5 millioner kroner.

Fylket har svart på regjeringens økning i skogsveibevilgningene. I 2015 er det gitt tilsagn om tilskudd til veiprosjekter som tilsvarer et investeringsnivå på 17 millioner kroner. 

Kursaktivitet: Antall kurs har doblet seg fra 2014 til 2015. Det har blant annet vært avholdt 7 kurs om temaet skatt og skogfond. De siste seks årene har det i gjennomsnitt blitt arrangert 19 kurs i året. 

Nyanlagt skogsbilvei i Flekkefjord.
Nyanlagt skogsbilvei i Flekkefjord. Foto: Ole Stabekk, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder