Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kvotejakt på gaupe 2018

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) og region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal). Dermed er det klart for jakten som starter 1. februar. Gaupebestanden ligger godt under bestandsmålet. Fellingskvotene er på et slikt nivå at det nå er et godt grunnlag for en økning i den norske gaupebestanden.

̶    Vi har nå behandlet ferdig to av tre klager på årets gaupejakt. Jeg følger rovviltnemndenes vedtak, og det synes å være en bred enighet om at gaupebestanden i Norge nå bør økes, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. 

I 2017 ble det registrert 55,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Dette tilsvarer ca. 330 dyr. Selv om dette er en liten økning fra 2016, da det kun ble registret 52 familiegrupper, er bestanden fremdeles under Stortingets bestandsmål på 65 årlige familiegrupper. 

Det er utarbeidet en prognosemodell, som regner ut den forventede utviklingen i gaupebestanden. Modellen sier at det mest sannsynlig er 58 familiegrupper av gaupe før jakt i 2018. 

̶    Fellingskvotene er satt slik at gaupebestanden skal holde seg så nær de fastsatte bestandsmålene som mulig. Årets jaktkvoter er satt slik at vi mest sannsynligvis kommer nærmere det nasjonale bestandsmålet i 2019, sier Elvestuen. 

Det er i år åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) og region 6 (Midt-Norge). Klagen på vedtaket i region 1 (Vest-Norge) er kommet inn sent til departementet, men vil bli behandlet så raskt som mulig. 

Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 2 (Sør-Norge), region 4 (Oslo/Akershus/Østfold), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms/Finnmark).

Til toppen