Ghana blir medvert for Global Disability Summit (GDS) 2022

Norge, Ghana og International Disability Alliance (IDA) skal sammen være vertskap for det andre globale toppmøtet om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i februar 2022.

– Jeg er svært glad for at Ghanas president, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, er medvert for Global Disability Summit sammen med styreleder for IDA Ana Lucia Arellano, og meg selv. Ghana, IDA og Norge går sammen om å organisere et toppmøte som vil være et betydelig bidrag til arbeidet med å styrke inkluderingen av personer med nedsatt funksjonsevne, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Dette andre toppmøtet bygger videre på framskrittene oppnådd etter det første Global Disability Summit, som ble holdt i London i 2018.

– Verdens regjeringer har plikt til å bygge et inkluderende samfunn, et samfunn der alle innbyggerne har mulighet til å utvikle til fulle det utgangspunktet Gud har gitt dem. Hvor og når man er født, kan ikke og skal ikke hindre noen borgere å delta i og nyte godt av den nasjonale utviklingsprosessen, sier president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. – Alle slike hindringer må fjernes så snart som mulig for å sikre at ingen utelates i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål.

Myndigheter, internasjonale organisasjoner, representanter fra privat sektor og sivilsamfunnsorganisasjoner inviteres til det globale toppmøtet. Organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne spiller en viktig rolle i utformingen, gjennomføringen og oppfølgingen av møtet.

– Vi må arbeide for å sikre at de mest marginaliserte gruppene ikke utelates. Dette omfatter personer med nedsatt funksjonsevne. Det globale toppmøtet er et viktig steg for å fremme inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Vi må alle gjøre vårt for å sørge for at det blir vellykket, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

– «Ingenting om oss, uten oss!» er ikke bare et slagord, det er noe vi faktisk prøver å oppnå. Personer med nedsatt funksjonsevne møter hindringer på mange nivåer, og de kan bare overvinnes dersom personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes på lik linje med andre, sier Ana Lucia Arellano, styreleder for IDA. – Ghana er sammen med Norge en viktig aktør for å sikre at Global Disability Summit fører til flere og mer omfattende forpliktelser til å fremme inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det andre Global Disability Summit arrangeres 16.–17. februar 2022, nesten fire år etter det første toppmøtet i London. På grunn av pandemien og for å sikre inkluderende deltakelse, vil toppmøtet være heldigitalt.

I juli 2018 arrangerte Storbritannia sammen med Kenya og International Disability Alliance (IDA) det første Global Disability Summit i London. Toppmøtet i London førte til at spørsmålet om rettighetsbasert, inkluderende utvikling for personer med nedsatt funksjonsevne ble satt på den internasjonale dagsordenen.

Oslo-toppmøtet i 2022 vil ha som mål å skape nye forpliktelser og konkrete tiltak for å fremme inkluderende utvikling gjennom tilgang, involvering og likeverd. Toppmøtet vil spore til innsats for å fremme gjennomføringen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i tråd med prinsippet om at ingen skal utelates, og for å sikre at gjenoppbyggingsarbeidet etter covid-19-pandemien skaper et bedre og mer inkluderende samfunn.