Historisk arkiv

«Gebyr på død» enstemmig vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det nye gebyret for skifteattest ble vedtatt i statsbudsjettet høsten 2017, altså lenge før jeg ble justisminister. Alle partier på Stortinget, inklusive Senterpartiet har støttet gebyret.

Jeg følger altså opp Stortingets vedtak.
Det er fascinerende å se hvordan mediene omtaler dette som mitt og Frp sitt gebyr til tross for at alle partiene på Stortinget har vedtatt det. Mediene er ekstremt opptatt av å få dette til å handle om meg, ja så opptatt at de ikke har løftet en finger for å sette seg inn i saken. Kanskje ikke rart tiltroen til mediene er nedadgående?
Det er også på tide å minne om litt edruelighet i debatten. Det er snakk om et gebyr for en tjeneste man får. Det er så vidt meg bekjent ingen politiske partier som har tatt til orde for å fjerne gebyr for å få pass eller andre viktige tjenester fra det offentlige. Jeg er glad for at Frp er del av en regjering som har fjernet arveavgiften.
Det var en avgift som ga staten milliardinntekter og som i noen tilfeller gjorde det vanskelig for etterlatte å ha råd til å overta hus og eiendommer som de arvet fra sine kjære.

Til toppen