Gir 100 nye millioner til gründere og omstilling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget vedtok i dag å styrke Innovasjon Norge sitt arbeid med omstilling ytterligere i 2015. – Dette er viktig for å kunne møte det behovet næringslivet på Sør- og Vestlandet har akkurat nå, sier næringsminister Monica Mæland.

Styrkingen innebærer 60 millioner kroner mer til Innovasjon Norges etablerertilskuddsordning, og 40 millioner kroner mer til FoU-kontrakter. Midlene skal finansiere prosjekter på Sør- og Vestlandet.

– Regjeringen har gjort mye for å støtte omstillingen av norsk økonomi. Hittil har vi økt bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon med 1,5 milliarder kroner siden vi tiltrådte. I budsjettforslaget for 2016 foreslår vi ytterligere styrkinger. Men nå ser vi at særlig Sør- og Vestlandet har store omstillingsbehov. Derfor har regjeringen foreslått denne ekstrabevilgningen for inneværende år, sier næringsministeren.

Som følge av endringene i økonomien, har Innovasjon Norge opplevd økt etterspørsel av sine tjenester. Etterspørselen er særlig stor på Sør- og Vestlandet.

På Vestlandet er samlet søknadsbeløp første halvår i år mer enn doblet sammenlignet med første halvår i fjor. For Sørlandet har økningen vært på rundt 60 prosent.

– Ekstrabevilgningen vil sette Innovasjon Norge i stand til å kunne støtte flere av de lovende prosjektene som nå står uten finansiering, sier næringsministeren.

Ordningene som styrkes er sterkt etterspurt av næringslivet, og gir rask effekt, både med tanke på sysselsetting og omstilling.

Forslaget fra regjeringen ble enstemmig vedtatt av Stortinget. 

Om ordningene:

Etablerertilskuddsordningen skal støtte gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Tilskuddet kan brukes til å utvikle egen kompetanse, kjøpe kompetansetjenester av andre, tilpasse produktet eller tjenesten til markedet eller som sikkerhet for å innhente mer kapital.

Forsknings- og utviklingskontrakter (FoU-kontrakter) er tilskudd til et forpliktende og målrettet samarbeid mellom to eller flere parter innen næringslivet (IFU) eller mellom næringslivet og det offentlige (OFU). Målgruppen er normalt små og mellomstore leverandørbedrifter med kompetanse til å løse utviklingsbehov hos kundepartnere.

Her kan du se hvilke bedrifter i de ulike fylker og kommuner som har fått innvilget sine søknader om støtte fra Innovasjon Norge:

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/Offentlige-vedtak/?fil=2014_10