Gir kommunene mer fleksibilitet i møte med flyktninger fra Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å videreføre og utvide de midlertidige endringene i lovverket som følge av ankomster av fordrevne fra Ukraina.

– De russiske angrepene i Ukraina gjør at det fortsatt er mange ukrainere som må forlate hjemlandet sitt. Det betyr at vi nå regner med at det blir behov for å bosette enda flere i år enn i 2022. Derfor må vi fortsette å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen foreslår derfor to nye midlertidige endringer: 

  • Kommunene trenger støtte i arbeidet med å bosette et høyt antall fordrevne. Husleieloven foreslås åpnes for å inngå tidsbestemte leiekontrakter med minstetid på ett år ved utleie av fritidsboliger.

  • Det må avklares tidlig om deltakere i introduksjonsprogrammet er kvalifisert for tilgjengelige arbeidsplasser lokalt. Deltakere i introduksjonsprogrammet skal nå ha både rett og plikt til kompetansekartlegging.

De øvrige midlertidige reglene videreføres.

– Situasjonen ser annerledes ut enn hva den gjorde for ett år siden. Norge har bosatt et rekordhøyt antall fordrevne som skal ha en trygg hverdag. Samtidig skal vi fortsette å hjelpe de som kommer og da har kommunene behov for at vi gjør noen tilpasninger, sier Mjøs Persen.