Gjeninnfører stønad til rimelige hjelpemidler

Personer med nedsatt funksjonsevne får fra 2014 igjen dekket utgiftene til viktige hjelpemidler. – Regjeringen tar grep for dem som trenger det mest. Dette vil gi flere en enklere hverdag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.


Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og svaksynte Elsa Gulbrandsen. Foto: AD

Personer med nedsatt funksjonsevne får fra 2014 igjen dekket utgiftene til viktige hjelpemidler. – Regjeringen tar grep for dem som trenger det mest. Dette vil gi flere en enklere hverdag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

I 2012 ble det kuttet i hjelpemiddelsortimentet. Dette har gitt uheldige utslag for mennesker som har stort behov for spesialutviklede hjelpemidler. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gjeninnføre stønad til slikt utstyr, og foreslår å bevilge 8 millioner kroner til formålet. Stønaden vil bli gjeninnført som en tilskuddsordning.

Høyt på ønskelisten
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson håper og tror at nyheten vil bli tatt godt imot.

-Som opposisjonspolitiker har jeg reist mye rundt og snakket med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gjeninnføring av stønad til rimelige hjelpemidler har stått høyt på ønskelisten hos dem som vet hvor skoen trykker, sier han.

Mindre byråkrati
Statsråden forklarer bakgrunnen for at regjeringen velger en tilskuddsordning, framfor å gjennomføre den gamle ordningen:

-En slik ordning gir brukerne større valgfrihet. Både i forhold til hvilke hjelpemidler den enkelte trenger mest og på hvilket tidspunkt behovet er størst. I tillegg vil ordningen spare Arbeids- og velferdsetaten for en del unødvendig byråkrati.

Til toppen