Gjenvalg av styret i Posten Norge AS

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Styret i Posten består av styremedlemmer med god faglig, industriell og forretningsmessig forståelse. Det er en styrke for Posten at dagens styre fortsetter i en krevende periode for konsernet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På generalforsamlingen tirsdag 14. juni ble Idar Kreutzer, Randi B. Sætershagen, Anne Britt Berentsen og Terje Wold gjenvalgt som styremedlemmer i Posten Norge AS. I styret sitter også Tove Andersen og Morten Karlsen Sørby, som ble valgt inn i styret i 2015.

Posten opererer i krevende markeder. Utviklingen i postmarkedet følger en langsiktig nedadgående trend, mens utviklingen i logistikkmarkedene er konjunkturavhengig og preget av sterk internasjonal konkurranse med pris- og marginpress. Fortsatt omstilling og effektivisering av driften er derfor nødvendig.

Styret i Posten består av seks aksjonærvalgte medlemmer og fire ansattevalgte medlemmer. Fire av seks aksjonærvalgte styremedlemmer sto på valg til årets ordinære generalforsamling.

Etter generalforsamlingen består styret i Posten av følgende medlemmer:

Idar Kreutzer (f. 1962, Oslo) (aksjonærvalgt)
Randi B. Sætershagen (f. 1958, Hedmark) (aksjonærvalgt)
Tove Andersen (f. 1970, Oslo) (aksjonærvalgt)
Anne Britt Berentsen (f. 1960, Oslo) (aksjonærvalgt)
Morten Karlsen Sørby (f. 1959, Sverige) (aksjonærvalgt)
Terje Wold (f. 1963, Troms) (aksjonærvalgt)
Siv Ryan Andersen (valgt av de ansatte)
Lars Nilsen (valgt av de ansatte)
Ann Elisabeth Wirgeness (valgt av de ansatte)
Odd Chr. Øverland (valgt av de ansatte)

Generalforsamlingen har vedtatt at det ikke skal betales utbytte for regnskapsåret 2015.

Om Posten Norge
Posten Norge AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser, og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden.