Gledelig at Kosovo støtter opprettelse av spesialdomstol

Det er gledelig at nasjonalforsamlingen i Kosovo i går vedtok grunnlovsendringer og en ny lov som åpner for opprettelsen av en spesialdomstol for krigsforbrytelser, sier utenriksminister Børge Brende.

Spesialdomstolen skal vurdere anklager om krigsforbrytelser og organisert kriminalitet begått av enkeltpersoner tilknyttet den kosovoalbanske geriljaen fra 1. januar 1998 til 31. desember 2000, det vil si før, under og etter krigen i 1999. Opprettelsen er omstridt i Kosovo, og har derfor vært en vanskelig sak for landets regjering som har arbeidet hardt for å få det nødvendige flertallet i nasjonalforsamlingen.

Domstolen skal opprettes i samarbeid med EU, og virke i henhold til kosovisk rett. Den skal ha sete i Kosovo. Sensitive saker, inkludert vitnehøringer, skal behandles i en avdeling av domstolen som skal ligge utenfor Kosovo. Denne avdelingen vil bli bemannet med internasjonale anklagere og dommere, og det er i første rekke dette som er kontroversielt i Kosovo.

- Flertallet i nasjonalforsamlingen tok et tydelig og modig standpunkt for rettssikkerhet i tråd med det ansvaret Kosovo har overfor det internasjonale samfunnet. Men enda viktigere har de opprettholdt sine forpliktelser overfor borgerne i Kosovo. Dette er en viktig avgjørelse for Kosovo, og bidrar til et oppgjør med krigsforbrytelser, uavhengig av etnisk bakgrunn. Kosovos fremtid kan kun bygges på et fundament av lov og rett, sier Brende.

Til toppen