Pressemeldinger

Heidi Karlsen ny ekspedisjonssjef for Avdeling for medier og kunst i Kultur- og likestillingsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Heidi Karlsen er utdannet statsviter og har jobbet i departementet siden 2013. Karlsen vil få det faglige ansvaret for regjeringens politikk om ytringsfrihet, medier, pengespill, opphavsrett, kulturell og kreativ næring, film, dataspill, musikk, scenekunst og kunstnerpolitikk.

Portrett av Heidi Karlsen
Foto: Wenche Nybo/KUD

Heidi Karlsen har en allsidig ledererfaring fra departementet som avdelingsdirektør i både Kulturvernavdelingen, Avdeling for sivilsamfunn og idrett og Avdeling for medier og kunst. Før dette jobbet hun i Samferdselsdepartementet og i Norsk folkehjelp.

Karlsen har siden mai 2021 vært konstituert som ekspedisjonssjef i Avdeling for medier og kunst, og vil med umiddelbar virkning tiltre stillingen som fast ekspedisjonssjef.