Nyheter

Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøker Bjerke vaksinesenter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ingvild Kjerkol besøker Bjerke vaksinesenter onsdag 12. januar kl 17.15-18.15.

Pressen er velkommen til å delta. Send e-post om deltakelse til kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Johansen. 

Bjerke vaksinesenter har gjennom hele vaksinasjonsløpet hatt god progresjon. Vaksinesentret har raskt endret flyt og organisering for å tilpasse seg befolkningen, og bydelen har hatt god kommunikasjon ut mot sine innbyggere og er opptatt av å være tilgjengelig på telefon, ha godt drop-in-tilbud og gode åpningstider. Bydelen var per 06.01.22 à jour med å kalle inn alle innbyggere over 18 år som oppfyller kriteriet på 20 ukers intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdosen. Bydelen fortsetter arbeidet med å kalle inn nye innbyggere som oppnår tredjedose-intervallet, samtidig som de arbeider med å nå ut med første dose til enda flere. 

Bydel Bjerke har hatt informasjonskampanjer på bydelens sentrale møteplasser, som for eksempel Linderud og Veitvet senter. De koordinerer en av vaksinebussene sammen med bydel Grünerløkka, Stovner og Nordstrand, og har gjennomført feltvaksinering flere ganger i nærmiljøer med lavere vaksinedekning. Bydel Bjerke har under hele pandemien hatt ungdom fra 16 år i arbeid, de har hatt jobb på vaksinesenteret ved siden av skole og i ferie. De har vært en god ressurs, og har bidratt med alt bortsett fra helsefaglige oppgaver.

Når: Onsdag 12. januar kl 17.15-18.15.
Adresse: Vaksinesenter i Bydel Bjerke, Ulvenveien 80, 0581 Oslo