Norge henter foreldreløst barn fra leir i Syria

– Jeg er glad for å bekrefte at norske myndigheter er i ferd med å hente et foreldreløst barn som har oppholdt seg i en leir i Syria. Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Barnet er under skolealder og skal til Norge. Norske myndigheter ble kjent med saken i løpet av våren i år, og arbeidet med denne saken har vært høyt prioritert siden da. 

– Utover dette kommer vi ikke til å gi ytterligere informasjon om barnet eller om reisen til Norge. Årsaken til det er at vi ikke ønsker å bidra til identifisering av barnet. Jeg ber alle om å respektere at barnet skal skjermes, at det ikke identifiseres og at det skal få komme til Norge med størst mulig ro rundt seg. Det gir det beste grunnlaget for å forme sitt eget liv her, sier utenriksministeren. 

I Norge vil barnet få den oppfølgingen og omsorgen det trenger, og den bistanden som måtte være nødvendig fra barnevernet og eventuelt andre myndigheter. 

– Jeg vil takke gode stedlige samarbeidspartnere i Syria og Irak. Utenriksdepartementet leder arbeidet med saken, og jeg takker forsvaret og særlig etterretningstjenesten for samarbeidet. Mange offentlige myndigheter bidrar, og vi i Utenriksdepartementet er takknemlige for det gode samarbeidet, sier utenriksminister Huitfeldt.