Pressemeldinger

Historisk dag for Kystruten

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Havila Kystruten AS sitt' nye skip Havila Capella startet søndag 12. desember seilinger på Kystruten Bergen-Kirkenes.

- Havila Kystruten AS har hatt en utfordrende prosess med å ferdigstille Havila Capella. Jeg er derfor glad for å se at skipet endelig er satt inn i kystrutedrift, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Den historiske dagen ble markert i Bergen i ettermiddag.

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, samt godstransport mellom Tromsø og Kirkenes.

Samferdselsdepartementet har avtale med Havila Kystruten AS og Hurtigruten Cruise AS om å seile Kystruten Bergen-Kirkenes fra 2021. I henhold til avtalen skal Havila Kystruten AS betjene fire avganger og Hurtigruten Cruise AS betjene sju avganger.

Havila Kystruten AS' fire nybygg er, i hovedsak som følge av pandemien, forsinket fra verftet i Tyrkia. Deres neste skip, Havila Castor, skal etter planen settes i drift 7. april 2022. De to siste skipene skal settes i drift senere i 2022.