Holbergprisen til professor Sheila Jasanoff

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I dag ble det kjent at amerikanske Sheila Jasanoff tildeles Holbergprisen for sin fremragende forskning innen vitenskaps- og teknologistudier. I tillegg får den finske teologen Elisa Uusimäki Nils Klim-prisen.

Jasonoff og Uusimäki
Sheila Jasanoff tildeles Holbergprisen og den finske teologen Elisa Uusimäki får Nils Klim-prisen. Foto: Foto: Martha Stewart / Veikko Sumerpuro.

– Jeg vil sende de hjerteligste gratulasjoner til Sheila Jasanoff og Elisa Uusimäki som vinnerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Deres fremragende arbeid gir oss grunn til optimisme og minner oss om hvor viktig forskning er for å forstå og forbedre verden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Innflytelsesrik forsker innen vitenskaps- og teknologistudier

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris der forskere innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi blir hedret for akademiske bragder. Holbergprisen har en verdi på 6 millioner kroner og deles hvert år ut i en høytidelig seremoni ved Universitetet i Bergen i juni.

I dag offentliggjorde Holbergprisens styre at det er professor i vitenskap- og teknologistudier, Sheila Jasanoff ved Harvard University, som vinner Holbergprisen 2022. I mer enn 40 år har hun forsket på forholdet mellom ekspertkunnskap og offentlig politikk. Hun har særlig rettet søkelyset mot hvordan myndigheter rettferdiggjør utøvelse av makt og autoritet i demokratier.

Jasonoff blir ikke bare lest innenfor de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagfeltene, men også i stor grad av naturvitere, medisinske forskere og myndigheter - noe som virkelig understreker bredden og tverrfagligheten i arbeidet hennes.

Nils Klim-prisen til Elisa Uusimäki

I år går Nils Klim-prisen til den finske teologen Elisa Uusimäki ved Aarhus Universitet. Hvert år deles prisen ut til en forsker under 35 år fra eller i et nordisk land som har utmerket seg innenfor Holbergprisens fagområder. Denne prisen har en verdi på 500 000 kroner og overrekkes under samme seremoni som Holbergprisen ved Universitetet i Bergen.

Uusimäki får prisen for sitt fremragende arbeid innen den litterære og kulturelle historien til jødedommen i antikken.  Arbeidet hennes har økt vår forståelse av hvordan verden var på den tiden. Disse tekstene og tradisjonene former fortsatt hvordan folk lever og tenker i dag og Uusimäkis forskning er fortsatt svært relevant for aktuelle problemstillinger i dagens samfunn. Uusimäki er lektor (Associate Professor) i antikk jødisk litteratur ved institutt for kultur og samfunn ved Aarhus Universitet. Hun står allerede i ung alder bak en imponerende samling vitenskapelige publikasjoner.