Høring – IFRS 17 Forsikringskontrakter

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om tilpasning av årsregnskapsforskriftene for forsikringsforetak til nye internasjonale regnskapsstandarder for forsikringskontrakter (IFRS 17). Høringsfristen er 1. oktober.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Det foreslås bl.a. at store skadeforsikringsforetak får plikt til å anvende IFRS, herunder IFRS 17, i selskapsregnskapet fra og med regnskapsåret 2023, med adgang til å fravike IFRS i enkelte tilfeller, mens mellomstore og små skadeforsikringsforetak får adgang til å anvende IFRS 17 i selskapsregnskapet. Finanstilsynets forslag bygger på en forutsetning om at IFRS 17 vil bli godkjent og satt i kraft i EU fra 2023.

Les høringsnotatet