Høring om kostnadsdelingsmodell for datalagringsdirektivet

- Det er nødvendig med en oversikt over de totale kostnadene som implementeringen av direktivet medfører, før en tar stilling til modell, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet sender i dag ut et felles høringsbrev om kostnadsmodeller for datalagringsdirektivet.

Departementene ber om innspill på seks ulike kostnadsdelingsmodeller. Departementene ber om innspill knyttet til kostnader for innføring av lagringsplikten. Frist for innspill på modellene er 19. april, 2012.

Les hele pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet på deres hjemmeside.

Til toppen