Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høy tillit og høy digital kompetanse gir muligheter

Vi har sammen tatt grep og sammen tatt kontroll over smittespredningen.

Nå skal vi sammen åpne opp mens vi beholder kontrollen.

Norge er et samfunn med høy tillit og høy digital kompetanse.

Det er to fortrinn som gjør det mulig for et ganske lite land å gjøre ganske mye. 

Smittestopp er mer enn et verktøy som gjør det enklere å stoppe smitte.

Det er også et verktøy som egner seg godt for oss og landet vårt.

For det første: Vi er et digitalt samfunn.

Vi er vant til å kommunisere digitalt og vi er vant til å bruke digitale verktøy, både på arbeidsplassen og på fritiden.

Vi har apper for møter på jobben og apper for konsultasjoner med fastlegen.

Vi har apper som hjelper oss å finne nye steder og apper som hjelper oss å finne gamle venner.

For det andre: Vi er et samfunn med høy tillit.

Vi som bor i dette landet har tillit til hverandre og tillit til myndighetene.   

Det er derfor vi ved felles innsats har fått kontroll over smittespredningen i samfunnet.

Vi har fulgt rådene om å holde avstand og holde hendene rene.

Vi har fulgt reglene som forbyr store sammenkomster og reiser til hytter i andre kommuner.

Jeg tror mange av oss er åpne for å bruke digitale verktøy for å spore og stoppe smitte.

Jeg tror mange av oss har tillit til at dataene bare brukes til å spore og stoppe smitte.

Utgangspunktet er godt.

64 prosent er positive til appen, viser en meningsmåling fra Ipsos.

56 prosent svarer at de sannsynligvis vil laste den ned og ta den i bruk.

16 prosent er negative.

Det er bra at folk sier fra når de er skeptiske.

Det er bra at mange er opptatt personvern.

Det har vært viktig for oss å gjøre appen så sikker som mulig.     

Folkehelseinstituttet og Simula har rådført seg med Datatilsynet underveis.

Departementet fikk hjelp av IKT-Norge til å opprette en uavhengig ekspertgruppe som fikk i oppdrag å vurdere appen med kritisk blikk.

Ekspertgruppen har gjort en første vurdering, og mener at dataene i appen blir sendt og lagret på en trygg måte.

Gruppen har også pekt på noen mangler i funksjonaliteten.

Noen av dem er allerede rettet opp. Noen av dem blir rettet opp senere.

Alle data i appen blir slettet etter 30 dager.

Selve appen blir slettet i desember.

Smittestopp skal bare brukes til å spore og stoppe smitte.

Den kan slettes umiddelbart av alle som har lastet den ned.

Det innebærer at alle data blir slettet.

Digital smittesporing gir oss ikke bare nye muligheter.

Det er også en helt ny måte å jobbe på.

Det innebærer at ingen har fasiten på hva som fungerer best.

Det innebærer at det egentlig ikke finnes noen fasit – fordi det handler om å veie ulike hensyn opp mot hverandre.

Flere EU-land diskuterer nå bruk av posisjonsdata – det vil si data som viser hvor mennesker befinner seg.

De diskuterer om data som brukes til smittesporing bør lagres lokalt på den enkeltes mobiltelefon, eller samles i en sentral digital løsning.   

For personvernet isolert sett er det best å lagre data på den enkeltes telefon, og ikke bruke posisjonsdata.

Men det gir små muligheter til å følge med på smittespredningen i samfunnet, og gripe inn hvis viruset sprer seg.

Sentral lagring og posisjonsdata gjør det derimot mulig å følge med, og stoppe smittespredning i befolkningen raskt.

Vi har valgt sentral lagring og bruk av posisjonsdata, men vi har gjort det på en måte som sikrer personvernet og som er i tråd med EUs regelverk for personvern, GDPR.

Dette vil gi oss mulighet til å følge utviklingen på befolkningsnivå gjennom anonyme data.

  • Vi kan se om risikoen for smitte øker når samfunnet åpnes opp – og stramme inn hvis det er nødvendig.
  • Vi kan se når vi kan åpne opp og komme raskere tilbake til en normal hverdag.

Det er frivillig å laste ned Smittestopp.

Vi må alle ta et valg, slik vi tar et valg når vi laster ned apper som gjør det mulig å finne nye steder eller gamle venner.

Når vi laster ned apper godkjenner vi ofte at det lagres informasjon om oss som kan brukes til kjøp og salg av varer og tjenester.  

Når vi laster ned Smittestopp godkjenner vi at det lagres informasjon om oss som kan brukes til å stoppe smittespredning og redde liv.

Jeg håper mange velger å gjøre som Erna og meg:

Laste ned Smittestopp – og bli med på å stoppe smitte!

*****

For å beholde kontrollen mens vi åpner samfunnet gradvis opp må vi også teste flere.

Norge er allerede blant landene i verden som tester flest for korona.

Vi har hatt en maksimal kapasitet på 30 000 tester i uken.

Vi har kapasitet til å gjennomføre flere, men mangel på utstyr har ført til at vi ikke har kunnet utnytte denne kapasiteten godt nok.

Det er spesielt reagenser vi har manglet.

Nå har NTNU i Trondheim utviklet en metode som gjør oss mindre avhengig av disse reagensene.

I den nye metoden brukes små, magnetiske kuler i analysene av prøvene.

Vi kan vi komme opp i 100 000 ukentlige tester i månedsskiftet april-mai ved å utnytte analysekapasiteten på sykehusene og hos private leverandører.

Målet vårt er at alle som har symptomer på covid-19 skal få tilbud om test.

Det har kostet oss mye å ta kontroll over smittespredningen.

Det kommer til å koste oss mye å beholde kontrollen når vi åpner samfunnet langsomt og varsomt opp igjen. 

Jeg er sikker på at det er verdt prisen. 

 

Til toppen