Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

I jobb etter tøff tid

Alexander Bråten (25) droppet ut av skolen og begynte å ruse seg. Takket være tett oppfølging fra NAV og vilje av stål, er unggutten nå i jobb.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte Alexander da hun 4. september besøkte Jotne Mekaniske Verksted i Fredrikstad. 25–åringen har de siste seks månedene vært lærling på verkstedet. 

– Å få komme inn hos Jotne har betydd mye for meg, sier Aleksander.

Midt i det andre året på videregående droppet han ut av skolen, og veien derfra til et miljø dominert av rus og kriminalitet var kort.

Etter en runddans i NAV-systemet, fikk saksbehandleren i NAV ham inn på Ressurssenteret for IPS og SE i Fredrikstad. IPS er en systematisk oppfølgingsmetode som fokuserer på å hjelpe mennesker ut i ordinært, lønnet arbeid.

Målet til Alexander er i første omgang å sikre seg fagbrev.

– Jeg er ikke sikker på hva jeg ønsker å gjøre etterpå, men jeg vil jobbe, sier den dyktige platearbeideren.

Statsråd Anniken Hauglie til høyre og Alexander Bråten til venstre. Bråten har arbeidsdress og holder en hvit hjelm i høyre hånd.
Alexander Bråten (25) imponerte statsråden med sin historie. Unggutten er i dag lærling ved Jotne mekaniske verksted. Foto: ASD

Vold og trusler i skolen

Under besøket i Østfold rakk statsråden også en tur innom Os skole i Halden. Skolen fikk denne dagen besøk av Arbeidstilsynet, som gjennomfører en rekke tilsyn mot vold og trusler i skolen. Østfold og Akershus er en prøvepilot for tilsynet.

Statsråd Anniken Hauglie i midten, Siri Klein Bakke til venstre og adjunkt Anne-Grete Hofstad til høyre, stående foran vindu innendørs på en skole.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte blant andre tillitsvalgt ved Os skole i Halden, Siri Klein Bakke (til venstre) og adjunkt Anne-Grete Hofstad til en prat om vold og trusler i skolen. Foto: ASD

– Halvparten av lærerne i barneskolen sier de har vært utsatt for fysisk vold, mens 19 prosent av ungdomsskolelærerne sier det samme. Det er alt for mange, fastslår Anniken Hauglie.

Regjeringen innførte i fjor nye regler som stiller tydeligere krav til at arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler. De skal kartlegge mulige farer, gjøre jevnlige risikovurderinger, sette inn tiltak og følge opp ansatte hvis de utsettes for vold og trusler.

– Min oppfordring til arbeidstakerne er at de alltid må melde fra når noe skjer. Alle virksomheter skal ha et system som fanger opp vold- og trusselhendelser, sier statsråden.

Til toppen