Ideer for nytt regjeringskvartal

Det er tragiske omstendigheter som er årsaken til at vi trenger et nytt regjeringskvartal. Terroraksjonen 22. juli 2011 hverken kan eller skal glemmes. Men når vi nå må bygge opp et nytt regjeringskvartal, gir det oss muligheter til å tenke både byutvikling og gode arbeidsplasser.

Opprydningen i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 pågår fremdeles. Samtidig åpnes området sakte, men sikkert opp igjen. Vi legger til rette for at denne delen av byen skal tas i bruk. Nå kan man både sykle og gå igjennom Høyblokka, vi etablerer et 22. julisenter i Høyblokka. Sammen tar vi området tilbake.

Det nye regjeringskvartalet vil være et av de største byggeprosjektene i vår tid, og det vil prege byen og hverdagen til innbyggere, ansatte og politikere i generasjoner fremover.

Det nye kvartalet skal ligge samlet mellom Møllergata og Akersgata, i hjertet av Oslo. Vi tar med oss historien vår videre ved at Høyblokka blir bevart. Samtidig må det nye kvartalet skape åpne og levende byrom i Oslo.

Det er svært viktig for regjeringen at regjeringskvartalet skal være åpent, trygt og inviterende. Dette står ikke i motsetning til krav om sikkerhet, slik mange synes tro. Dagens sikkerhetstiltak rundt regjeringskvartalet og erstatningslokalene som er spredt over hele byen er ikke gode løsninger. Når vi samler departementene kan vi åpne opp stengte gater og byrom i andre deler av byen, og sikkerheten i det nye kvartalet kan bygges inn slik at vi kan unngå midlertidige bommer og sperringer.

Fremtidens regjeringskvartal handler om gode byrom, men også mye mer. Vi må legge til rette for trygge og gode arbeidsplasser og åpenheten må kombineres med nødvendig sikkerhet. I tillegg gir et så stort byggeprosjekt mulighet for nyskapning innen byggeskikk, arkitektur og miljøvennlige løsninger.

I dag åpner utstillingen med modeller og skisser til hvordan et fremtidig regjeringskvartal kan bli. Utstillingen viser hvilke ideer seks norske og internasjonale team har. Deres arkitekter, byplanleggere og andre fagfolk har tatt oppgaven med å se for seg hvordan regjeringskvartalet kan uttrykke demokrati, åpenhet, norske verdier og samtidig ivareta sikkerhet og bymiljø.

Regjeringskvartalet er uten tvil symboltunge bygg og fortjener en god debatt. I tillegg vil valg av løsninger påvirke innbyggere og næringslivet i Oslo. Hvordan utvikler vi best et representativt regjeringskvartal i dette området? Hvordan skaper vi åpent og levende bymiljø samtidig som sikkerheten ivaretas? Hvordan kan vi gi gode og effektive arbeidsforhold for departementene?

Utstillingen som åpner i Høyblokka i dag er en godt grunnlag for en åpen og bred debatt om fremtidens regjeringskvartal. Ideene viser muligheter og hvordan ulike valg påvirker byen. Jeg håper flest mulig vil se utstillingen og delta i debatten om utformingen av fremtidens regjeringskvartal.

Til toppen