Invitasjon:

Idéverksted om digitalisering av samhandlingen mellom frivillig og offentlig sektor

Økt digitalisering kan frigjøre tid og ressurser for begge sektorer og kan gjøre statens tjenester og ordninger enklere og mer tilgjengelig for frivillige organisasjoner. Hvor er gevinstene ved digitalisering størst, og hva er de beste løsningene?

Tid: 9. april kl 09.00 – 11.00. Registrering og enkel servering fra kl 08.30.
Sted: R5, Akersgata 59, rom D2511

I Jeløyplattformen står det at regjeringen vil gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten. I Meld. St. 27 (2015-2016) Digital Agenda for Norge står det videre at staten har som langsiktig mål at befolkningen, næringsliv og frivillig sektor i sin kontakt med offentlige virksomheter ikke må levere samme opplysning mer enn én gang.

I forbindelse med arbeidet med ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken inviterer Kulturdepartementet til idéverksted om digitalisering. Hvordan kan vi forenkle samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor? Hvilke prosesser kan digitaliseres og hvordan?

Dagsorden

1. Velkommen ved kulturminister Trine Skei Grande

2. Innledning

3. Diskusjonsoppgave

Kaffepause

4. Diskusjonsoppgave

5. Avslutning

 

Inviterte er organisasjoner, selskaper, statlige institusjoner og andre som ønsker å gi innspill til fremtidens frivillighetspolitikk. Det er plass til 50 deltakere. Dersom det blir for mange påmeldte vil som hovedregel plassene gå til de som melder seg på først, men kun én per organisasjon, og med anledning til å fordele plassene slik at vi sikrer en bredde i deltakerne.

Påmeldingsfristen var tirsdag 3. april 2018 og er nå stengt.

 

 

 

Til toppen