Presseinformasjon

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til Cop26

Fornybar energi, klimafinansiering, klimatilpasning og matsikkerhet blir hovedtemaene for utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim når hun deltar på klimatoppmøtet i Glasgow 4.-6. november.

Klimafinansiering vil være en av hovedsakene under klimaforhandlingene i Glasgow (Cop26) fra 31. oktober til 12. november. Utviklingslandene trenger finansiering både for å få ned utslippene av klimagasser og for å tilpasse seg til de klimaendringene som uansett kommer. Å bidra til at utviklingslandene raskt omstiller seg til fornybar energi blir også avgjørende. 

Utviklingsministeren deltar på de såkalte temadagene under Cop26. Temadagene pågår parallelt med klimaforhandlingene og er viet til arrangementer om blant annet energi, hav, ungdom, natur og bærekraftig arealbruk og klimatilpasning.

Tvinnereim skal blant annet møte sjefen for det amerikanske utviklingsdirektoratet US Aid. Hun skal også treffe ledere for sentrale internasjonale organisasjoner som Afrikabanken, Verdensbanken, Det grønne klimafondet, Den globale miljøfasiliteten (GEF) og Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (Ifad). 

Pressekontakt: Mari Bangstad, mban@mfa.no, 41 44 08 71 (med på reisen)