Presseinformasjon

Program for FNs sikkerhetsråd i april

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i april er klart. Denne måneden blir det blant annet debatt om seksualisert vold i konflikt, vedtak av nytt mandat for FNs oppdrag i Libya og orientering om koronapandemien og tilgang til vaksiner i konfliktområder. Det forventes også flere møter om Russlands invasjon av Ukraina.

Det er Storbritannia som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i april. Se hele programmet på FNs nettsider. Det kan komme endringer i programmet.

Program  

5. april

Åpen orientering om krigen i Ukraina.

 

 

7. april

Orientering og konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Mali (Minusma).

 

 

11. april

Orientering om gjennomføringen av Sikkerhetsrådets to tidligere vedtak om koronapandemien i 2020 og 2021, inkludert tilgang på vaksiner i konfliktområder.

 

 

12. april

Orientering og konsultasjoner om Colombia og FNs verifikasjonsoppdrag.

 

 

13. april

Åpen debatt om forebygging av seksualisert vold i konflikt.

 

 

14. april

Konsultasjoner om Jemen.

 

 

19. april

Konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil).

 

 

20. april

Konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Vest-Sahara (Minurso). Orientering om FNs fredsbevarende operasjon i Kosovo (Unmik).

 

 

21. april

Orientering og konsultasjoner om FNs fredsbevarende styrke i Abyei (Unisfa).

 

 

25. april

Åpen debatt om konflikten mellom Israel og Palestina.

 

 

26. april

Lukket møte om Myanmar. Orientering og konsultasjoner om Syria (politisk og humanitært).

 

 

27. april

Orientering og konsultasjoner om De store sjøene i Afrika.

 

 

28. april

Vedtak av nytt mandat for FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil). Orientering av Den internasjonale straffedomstolens (ICC) arbeid i Libya.

 

 

29. april

Orientering og konsultasjoner om Syria (kjemivåpen).

Hvordan dekke møter i Sikkerhetsrådet

Pressetreff og åpne møter vises direkte på FNs web-tv. Video kan fås i etterkant etter avtale. Bilder fra møter kan fås fra UN Photo / photolibrary@un.org. Du finner Norges innlegg i Sikkerhetsrådet her.

Pressekontakter
New York: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 646 642 9910.
Oslo: Ragnhild H. Simenstad, ragnhild.simenstad@mfa.no, telefon 91 71 74 59.