Presseinformasjon

Program for FNs sikkerhetsråd i april

Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i april er klart. Det legges opp til flere åpne debatter, inkludert om innsats mot miner og om seksualisert vold i konflikt. Det skal blant annet fattes vedtak om forlengelse av 1540-komiteen (ikke-spredning), samt tiltak mot ulovlig oljeeksport fra Libya og sanksjonskomiteens ekspertpanel.

Det er Vietnam som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i april. Se hele programmet på FNs nettsider. Det kan komme endringer i programmet. Møtene avholdes digitalt med mindre noe annet oppgis.

Program

6. april

Orientering og konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Mali (Minusma). Konsultasjoner om Syria (kjemiske våpen). 

8. april

Åpen debatt om innsats mot miner.

12. april

Orientering og konsultasjoner om Great Lakes-regionen.

13. april

Orientering om FN-operasjonen i Kosovo (Unmik).

14. april

Åpen debatt om seksualisert vold i konflikt.  

15. april

Vedtak om forlengelse av tiltak mot ulovlig oljeeksport fra Libya og sanksjonskomiteens ekspertpanel. Orientering og konsultasjoner om Jemen.

19. april

Åpen debatt om samarbeid mellom FN og regionale organisasjoner.

21. april

Konsultasjoner om FN-operasjonen i Vest-Sahara (Minurso). Orientering og konsultasjoner om Colombia.

22. april

Vedtak om å forlenge mandatet til 1540-komiteen (ikke-spredning). Åpen debatt om Midtøsten (Israel og Palestina).

26. april

Orientering og konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Abyei (Unisfa).

27. april

Åpen debatt om beskyttelse av sivile og kritisk sivil infrastruktur i væpnet konflikt.  

28. april

Orientering og konsultasjoner om Syria (politisk og humanitært).

Hvordan dekke møter i Sikkerhetsrådet

Pressetreff og åpne møter vises direkte på FNs web-tv. Video kan fås i etterkant etter avtale. Bilder fra møter kan fås fra UN Photo / photolibrary@un.org. Den norske FN-delegasjonen publiserer bilder på sin Flickr-konto.

Du finner Norges innlegg i Sikkerhetsrådet her.

Pressekontakter:
I Oslo: Marte Lerberg Kopstad, marte.kopstad@mfa.no, telefon 99 52 20 26.
I New York: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 (646) 642-9910.