Presseinformasjon

Program for FNs tryggingsråd i oktober

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Arbeidsprogrammet for FNs tryggingsråd i oktober er klart. Tryggingsrådets årlege debatt om kvinner, fred og tryggleik og dei årlege konsultasjonane mellom Den afrikanske union og FNs tryggingsråd finn begge stad i oktober. Utanriksminister Anniken Huitfeldt vil delta på møtet om klima og tryggleik, og på møtet om Colombia.

Det er Gabon som har presidentskapet i Tryggingsrådet i oktober. Sjå heile programmet på nettsida til FN. Det kan kome endringar i programmet.

Program  

4. oktober

Orientering og konsultasjonar om FNs politiske oppdrag i Irak (Unami).

 

 

5. oktober

Orientering og konsultasjonar om ikkje-spredning/Nord-Korea.

 

 

6. oktober

Debatt om finansiering av terrorisme gjennom ulovleg handel av naturressursar i Afrika.

 

 

11. oktober

Debatt om samarbeidet mellom FN og Den afrikanske union (AU).

 

 

12. oktober

Debatt om klima og tryggleik i Afrika. Orientering og konsultasjonar om Colombia. Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på begge møta.

 

 

13. oktober

Orientering og konsultasjonar om situasjonen i Jemen.

 

 

13.-14. oktober

Seminar og konsultasjonar mellom Den afrikanske unions freds- og tryggingsråd (AUPSC) og FNs tryggingsråd.

 

 

17. oktober

Orientering og konsultasjonar om Haiti. Konsultasjonar om FNs operasjon i Vest-Sahara (Minurso). Konsultasjonar om FNs observatørstyrke på Golanhøgdene (Undof).

 

 

18. oktober

Orientering og konsultasjonar om FNs oppdrag i Mali (Minusma). Orientering om FNs operasjon i Kosovo (Unmik).

 

 

19. oktober

Orientering og konsultasjonar om FNs oppdrag i Den sentralafrikanske republikken (Minusca). Orientering frå sanksjonskomiteen for Somalia (751-komiteen). Konsultasjonar om Libanon (1559-rapporten).

 

 

20. oktober

Open debatt om kvinner, fred og tryggleik.

 

 

21. oktober

Orientering og konsultasjonar om FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil).

 

 

25. oktober

Orientering og konsultasjonar om den politiske og humanitære situasjonen i Syria, og om elimineringa av programmet for kjemiske våpen i Syria.

 

 

26. oktober

Orientering og konsultasjonar om situasjonen rundt dei store sjøane i Afrika. Privat møte om Den internasjonale domstolen (ICJ).

 

 

27. oktober

Planlagt vedtak av fornya mandat for FNs operasjon i Vest-Sahara (Minurso). Planlagt vedtak av fornya mandat for FNs verifikasjonsoppdrag i Colombia. Orientering og konsultasjonar om FNs oppdrag i Abyei på grensa mellom Sudan og Sør-Sudan (Unisfa).

 

 

28. oktober

Planlagt vedtak av fornya mandat for FNs politiske oppdrag i Somalia (Unsom). Planlagt vedtak av fornya mandat for FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil).  Open debatt om den israelsk-palestinske konflikten.

Korleis dekke møter i Tryggingsrådet
Pressetreff og opne møte går direkte på FNs web-tv. Video kan du få i etterkant etter avtale. Bilete frå møta finn du på UN Photo / photolibrary@un.org. Du finn innlegg frå Noreg i Tryggingsrådet her.

Pressekontaktar
New York:
 Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 646 642 9910.
Oslo: Mariken Bruusgaard Harbitz, mariken.bruusgaard.harbitz@mfa.no, telefon +47 99 09 35 38.