Presseinformasjon

Utenriks- og utviklingsministeren deltar på nordisk toppmøte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og Norges nordiske samarbeidsminister, Anne Beathe Tvinnereim, deltar på Nordisk råds sesjon 2.-3. november i København.

– De nordiske landene deler grunnleggende verdier og interesser i både europeisk og internasjonalt samarbeid. Vi deler også en sterk tro på at forpliktende internasjonalt samarbeid er nøkkelen for å løse felles utfordringer. Det er derfor både nyttig og hyggelig å møte mine kollegaer i nabolandene våre til å diskutere viktigheten av blant annet klima og grønn konkurransekraft, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksminister Huitfeldt vil delta på møter med sine nordiske kollegaer hvor Afghanistan, transatlantiske relasjoner, FN, Russland, Hviterussland og Ukraina er temaer som vil bli diskutert. Huitfeldt vil også ha egne møter både med Sveriges utenriksminister Ann Linde og Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim er også Norges nordiske samarbeidsminister. Hun skal lede det nordiske ministersamarbeidet fra norsk side. Neste år skal Norge ha formannskapet i Nordisk ministerråd, og Tvinnerheim vil ha ansvar for dette.

Under sesjonen i København vil hun møte de andre nordiske samarbeidsministrene. Nordisk samarbeid i krisesituasjoner, pandemihåndtering og grensehinderrådet vil være sentrale temaer.

– Norden har felles historie, lange samarbeidstradisjoner og velferdssamfunn som ligner på hverandre. De nordiske landene er våre nærmeste naboer, venner og samarbeidspartnere, også når vi opplever kriser. Verden står overfor flere betydelige utfordringer, og i møte med disse utfordringene er det nordiske samarbeidet avgjørende, sier nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Nordisk råds sesjon er et årlig politisk toppmøte for parlamentarikere, statsministere og andre regjeringsmedlemmer fra de fem nordiske landene og de tre selvstyrte områdene. Sesjonen er det høyeste beslutningsorganet for det nordiske parlamentariske samarbeidet. Beslutningene blir sendt over til de nordiske regjeringene med anmodning om at vedtakene gjennomføres.

Akkreditering
Journalister som ønsker å delta på Nordisk Råds sesjon må registrere seg her innen 27. oktober.

Nordisk råd er det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet. 

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert.

Nordisk utenrikspolitisk samarbeid (N5) er den strategiske dialogen mellom de nordiske utenriksministrene. I 2022 overtar Norge formannskapet i N5 som betyr at utenriksministeren vil lede møtene.