Presseinformasjon

Bakke-Jensen til nordisk samarbeidsministermøte i København

Tirsdag 5. september møter nordisk samarbeidsminister, og EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen sine nordiske kollegaer i København. Grønn omstilling og et felles nordisk program for å nå FNs bærekraftsmål, står på agendaen.

- Et av hovedmålene i det norske formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017 har vært omstilling og grønn konkurransekraft. Når jeg møter mine kollegaer i København, skal vi drøfte ulike ideer og tiltak for hvordan vi kan fremme Norden i det globale, grønne skiftet. Nordens utgangspunkt er godt, men endringene i klima, energi og teknologi skjer nå så raskt at vi må samarbeide godt dersom vi skal sikre Nordens lederrolle i fremtiden. I tillegg vil vi kartlegge hvordan vi som nordiske land sammen skal jobbe for å nå FNs bærekraftsmål, sier Frank Bakke-Jensen.

De nordiske samarbeidsministrene møtes fire ganger i året for å diskutere felles satsingsområder og utfordringer. På møtet i København står også grensehinder og Nordisk ministerråds arktiske samarbeidsprogram på agendaen.

Bakgrunn

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Det norske formannskapsprogrammet bygger på tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden. Mer informasjon om nordisk samarbeid, og de tre hovedprioriteringene i det norske formannskapet, finnes her.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen, telefon 976 87 801.

 

Til toppen